Meekijken tijdens een Multidisciplinair Overleg over darmkanker in het Catharina Ziekenhuis

In maart staan we stil bij darmkanker. De Stichting Darmkanker heeft in ons ziekenhuis een video gemaakt om inzicht te geven hoe een diagnose en een mogelijk behandelplan tot stand komen. De stichting kijkt mee bij een zogenoemd MDO (multidisciplinair overleg). Tijdens zo’n overleg komen alle betrokken specialisten en verpleegkundigen bij elkaar om de patiënt te bespreken en een behandelplan op te stellen.

In deze regio doen we dat met alle ziekenhuizen samen. Patiënten worden individueel besproken door een uitgebreid team van experts. Daarna worden de uitkomsten besproken met de patiënten. Samen met de patiënt wordt uiteindelijk de juiste behandeling afgesproken. “Het betrekken van de patiënt zelf bij de besluitvorming is onmisbaar geworden”, zegt Pim Burger, oncologisch chirurg. “Dat leidt tot meer acceptatie van de ziekte en de nieuwe situatie die ontstaat na de behandeling.”

Jaarlijks wordt bij ongeveer 12.000 mensen darmkanker vastgesteld. Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in vroege opsporing en behandeling van (complexe) darmkanker en voor complexe vormen van endeldarmkanker is het Catharina Ziekenhuis zelfs een landelijk verwijscentrum.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden