Neurostimulatie effectief voor patiënt met blijvende pijn op de borst

Uitbehandelde patiënten met vernauwingen van de kransslagaders, in medisch termen refractaire angina pectoris, blijven te vaak rondlopen met hun pijnklachten op de borst. Veel patiënten weten niet dat zij in aanmerking kunnen komen voor zogenoemde neurostimulatie. “Een goede pijnbehandeling, die zich inmiddels heeft bewezen. We plaatsen een elektrode tegen het ruggenmerg en brengen dat in contact met een klein pacemaker-achtig apparaat, de zogenoemde neurostimulator. Daardoor neemt de pijn op de borst af of verdwijnt soms zelfs helemaal”, zegt anesthesioloog-pijnspecialist dr. Hans van Suijlekom van het Catharina Ziekenhuis. 

Angina pectoris – pijn op de borst als gevolg van vernauwingen van de kransslagaders – kan zulke ernstige vormen aannemen dat een patiënt niet alleen bij geringe inspanning, maar ook in rust geplaagd wordt door pijnaanvallen. “Ondanks de verschillende behandelingsmogelijkheden zoals een bypass operatie, dotteren en medicijnen, blijft er een groep patiënten over die heel veel pijn blijft houden door de angina pectoris en daardoor vaak in een sociaal isolement terecht komt,” aldus cardioloog dr. Kees-Joost Botman van het Catharina Hart- en vaatcentrum.

Betere doorbloeding

Volgens Van Suijlekom gaat het om een groep van 400 tot 500 patiënten per jaar in Nederland. Slechts 50 van hen meldt zich voor neurostimulatie. “Meer mensen moeten hier van weten. Door middel van een eenvoudige behandeling kunnen we de pijn sterk verminderen en soms zelfs wegnemen. De neurostimulator dat in het lichaam wordt geïmplanteerd, stuurt via een kabeltje elektrische pulsen naar de elektrode die tegen het ruggenmerg is geplaatst. Die elektrische pulsen zorgen ervoor dat de kleine bloedvaatjes rondom het hart worden verwijd waardoor het hart beter wordt doorbloed. Door die betere doorbloeding krijgt het hart voldoende zuurstof waardoor er geen pijn meer optreedt.”

Pijnvrij!

Het Catharina Hart- en vaatcentrum behandelt in Nederland jaarlijks de meeste patiënten met deze vorm van angina pectoris. “Wij zijn het grootste centrum van Nederland en werken nauw samen met de anesthesiologen van het ziekenhuis, die deze behandeling uitvoeren,” aldus Botman. Hij verwijst patiënten waarbij geen bypass operatie meer mogelijk is, niet meer gedotterd kunnen worden en niet reageren op medicijnen, door naar de polikliniek Pijngeneeskunde van het ziekenhuis. Van Suijlekom: “Die patiënten ondergaan eerst een proefbehandeling op de polikliniek. Bij die behandeling werken de anesthesist en de cardioloog nauw samen. Ook is er een fysiotherapeut bij betrokken. Uit die behandeling wordt duidelijk of ruggenmergstimulatie werkt. Is dat het geval dan wordt een klein apparaatje in het lichaam geïmplanteerd.”

In het Catharina Ziekenhuis zijn tot nu toe meer dan honderd patiënten behandeld. Van Suijlekom: “Voor een zeer grote groep mensen verbetert de kwaliteit van leven na deze behandeling aanzienlijk. Kon een patiënt eerst nog maar 100 meter lopen, nu haalt hij met gemak vijf kilometer. Pijnvrij!”


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden