Niet standaard meer gips en een controle-afspraak na een botbreuk

Goed nieuws voor mensen met bepaalde botbreuken: in het Catharina Ziekenhuis hoeven zij na behandeling op de Spoedeisende Hulp voortaan niet meer terug te komen voor controle. Ook gips is niet altijd nodig. “De ervaring leert dat sommige letsels altijd goed genezen. Denk aan bepaalde breuken van de teen, vinger, onderarm en enkel“, verduidelijkt orthopedisch chirurg Niek Schepel van het Catharina Ziekenhuis.

Voordeel voor patiënt

Patiënten met deze botbreuken werden tot nu toe standaard teruggezien op de polikliniek of gipskamer. Echter, de ervaring leert dat sommige letsels in principe altijd goed genezen, waardoor de controle op de polikliniek of gipskamer overbodig is. Schepel: “Patiënten krijgen een brace of drukverband die zij zelf kunnen verwijderen. Uiteraard ontvangt de patiënt hier de nodige instructies voor. Er is een speciale app* ontwikkeld waar meer informatie en oefeningen te vinden zijn. Het standaard controlebezoek en de röntgenfoto komen hiermee te vervallen.”

Radiologisch laborant i.o. Lonne Nooijen maakt een röntgenfoto.

Schepel verwacht jaarlijks in het Catharina Ziekenhuis ruim 900 patiënten op deze manier te kunnen behandelen. “Dat scheelt veel onnodige ziekenhuisbezoeken. Maar nog belangrijker voor de patiënt: we bieden alleen zorg die écht waarde toevoegt voor de patiënt.”

OLVG in Amsterdam

Het Catharina Ziekenhuis heeft het zorgidee overgenomen van Santeon-collega OLVG in Amsterdam. Zij waren in 2019 het eerste ziekenhuis in Nederland dat op zo’n grote schaal de behandeling van deze letsels heeft veranderd. OLVG doet ook wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze nieuwe werkwijze op medisch inhoudelijk, financieel en logistiek gebied in Nederland.

De nieuwe werkwijze is gebaseerd op een zorgreorganisatie uit het Verenigd Koninkrijk en Schotland. Uit onderzoek blijkt dat herhaalconsulten daar met 88% afnamen en beeldvorming met 75%. De patiënttevredenheid bleef met 95-98% hoog en gelijk aan patiënten die wel terugkwamen voor controle. Ook de uitkomst van de behandeling bleef gelijk.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is in de regio Zuidoost-Brabant tot nu toe het enige ziekenhuis met deze vernieuwde werkwijze. Schepel hoopt dat andere ziekenhuizen dit initiatief snel overnemen.


Patiënten met een breuk krijgen vaker een brace en een drukverband.

* De app is te downloaden in de App Store en op Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.olvg.gipskamer&hl=nl&gl=US

https://apps.apple.com/nl/app/virtual-fracture-care/id1359090156


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden