Vlaar, P.J.J. (Pieter-Jan)
Vlaar, P.J.J. (Pieter-Jan), Cardioloog

Onderzoek moet vroege herkenning en behandeling van een ‘stil’ hartinfarct verbeteren

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is binnen het samenwerkingsverband Nederlands Hart Netwerk een groot onderzoek gestart naar patiënten die een acuut hartinfarct hebben, maar in de ambulance geen duidelijk beeld laten zien op het ECG, het hartfilmpje. “Daardoor duurt het langer voordat de juiste diagnose gesteld wordt en ze de juiste zorg op de juiste plek kunnen krijgen. Dat moet beter, want hier is een enorme gezondheidswinst te halen”, legt cardioloog dr. Pieter-Jan Vlaar van het Catharina Ziekenhuis uit. In deze regio gaat het alleen al om enkele duizenden patiënten per jaar die onder verdenking van een zogenoemd ‘stil’ infarct door de ambulancedienst gezien worden en naar een willekeurig ziekenhuis in de regio worden gebracht.

 
 

Cardiolog Pieter-Jan Vlaar / Catharina Ziekenhuis

 
Er is een risicoscore ontwikkeld die naast het hartfilmpje een aantal risicofactoren doorloopt. Met behulp van een sneltest wordt eveneens gekeken of er signaalstoffen in het bloed aanwezig zijn die kunnen duiden op een hartinfarct. Vlaar legt uit: “De risicoscore moet bijdragen aan een vroegere herkenning en behandeling. Wanneer het hartfilmpje een onduidelijk beeld laat zien, maar de patiënt alle tekenen en symptomen van een hartinfarct vertoont, dan kan deze risicoscore helpen om daar in de ambulance al meer duidelijkheid over te geven”.
 

Zorg verbeteren

Een hartinfarct of myocardinfarct wordt ook wel hartaanval genoemd. Als je een hartinfarct hebt, sterft er een gedeelte van de hartspier af door zuurstofgebrek. Een hartinfarct ontstaat doordat één of meerdere van de kransslagaders deels afgesloten wordt. Om een acuut hartinfarct nog sneller te herkennen is het ziekenhuis samen met het Nederlands Hart Netwerk Zuidoost Brabant, een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen (Elkerliek, St Anna Ziekenhuis, Máxima MC en Catharina Ziekenhuis), huisartsen en de ambulancedienst een onderzoek gestart om de zorg voor patiënten die een zogenaamd ‘stil’ infarct doormaken, te verbeteren.

Stil infarct

Vlaar hoopt dat met het invoeren van de risicoscore de patiënt sneller de juiste zorg op de juiste plek krijgt. “Snel herkennen, handelen en behandelen. Hoe sneller we er bij zijn, hoe minder schade het hart ondervindt. Elke seconde telt wanneer iemand een hartinfarct heeft”, benadrukt Vlaar. De risicoscore gaat onderzocht worden in de gehele regio. Samenwerken is het sleutelwoord. Vlaar: “We doen het onderzoek binnen het Nederlands Hart Netwerk. Dat betekent dat alle partners op dezelfde manier met de risicoscore omgaan. Alleen door samen te werken, kun je de zorg voor patiënten verbeteren.” Hij vervolgt: “Je bent met elkaar bezig om op de achtergrond de processen te optimaliseren waardoor de patiëntenzorg uiteindelijk beter wordt. Samenwerken tussen professionals uit de eerste, tweede en derde lijn is hierbij onmisbaar om dat te kunnen doen. Je hebt elkaar nodig.”

Subsidie ZonMW

Het onderzoek wordt gedaan binnen de subsidie van 3 miljoen euro die het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft ontvangen van ZonMW. Met deze 3 miljoen euro kan het centrum zijn rol als koploper bij de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties verder versterken. De subsidie wordt ingezet om onderzoek te doen naar technologische innovaties en beslissingsondersteuning op basis van kunstmatige intelligentie. Met name op het gebied van preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing bij drie veelvoorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde aortaklep en boezemfibrilleren. Op deze manier komen specialisten tot de beste aanpak voor elke, individuele patiënt.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden