Hersenscintigrafie DAT-scan

Een hersenscintigrafie is een onderzoek waarbij de hersenen zichtbaar worden gemaakt met behulp van een radioactieve stof DAT. Bij dit onderzoek stelt men vast of de hoeveelheid van de toegediende radioactieve stof, die wordt opgenomen in bepaalde delen van de hersenen, normaal is of afwijkend.

Nadat deze stof via een injectie wordt toegediend, ontstaat in de hersenen een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

Na het inspuiten van de radioactieve stof moet u een aantal uren wachten totdat er voldoende radioactieve stof in de hersenen is opgenomen. Als u een DAT-scan krijgt dan is de wachttijd drie uur. U kunt tijdens deze wachttijd de polikliniek Nucleaire geneeskunde verlaten en u mag gewoon eten en drinken.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden