Hyperventilatietest

Met een hyperventilatietest kan achterhaald worden of bepaalde klachten het gevolg zijn van hyperventilatie. De patiënt ademt bij dit onderzoek op verschillende tempo’s door een ademmasker. Aan de hand van het herstel van de ademhaling en de klachten tijdens het onderzoek kan een longfunctieanalist vaststellen of hyperventilatie de oorzaak ervan is.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarna krijgt u een ademmasker rond uw neus en mond. Het ademmasker staat in verbinding met de meetapparatuur. U begint met 5 minuten rustig ademen. Hierna vraagt de longfunctieanalist u om gedurende één minuut snel en diep in- en uit te ademen. Na het snelle ademen, ademt u vijf minuten normaal voor het ademmasker wordt afgedaan. Aan de hand van het herstel van uw ademhaling en de klachten die u tijdens het onderzoek heeft ondervonden, kan worden beoordeeld of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden