Mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borst, die meestal via een verwijzing van de huisarts wordt gemaakt. Alle vrouwen krijgen in het Catharina Ziekenhuis standaard een 3D mammogram. Hierop zijn vetweefsel, klierweefsel en bindweefsel zichtbaar. Een mammografie maakt ook afwijkingen in de borst zichtbaar, zoals een tumor of een voorstadium van kanker.

Bij het maken van een mammografie is het belangrijk om de gehele borst goed af te beelden. Hierbij wordt wat druk uitgeoefend op de borst, zodat we zo min mogelijk last hebben van beweging. Het maken van het mammogram duurt slechts enkele seconden. Eventueel wordt nog aanvullend een echografie gemaakt.

Mammografie met contrast

Het Catharina ziekenhuis beschikt over de mogelijkheid om een contrastmammografie te maken. Dit contrastmiddel zorgt ervoor dat eventuele afwijkingen goed in beeld komen. De radioloog bepaalt of het gebruik van contrastmiddel bij u van toegevoegde waarde is.

Snelle uitslag

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over de mogelijkheid van eendagsdiagnostiek: patiënten die ongerust zijn over een afwijking in de borst worden binnen 24 uur gezien. U kunt na een verwijzing van de huisarts de eerstvolgende werkdag terecht op de afdeling Radiologie voor beeldvormend onderzoek.
Na een mammografie en/of echografie van de borst krijgt u direct de uitslag. Misschien wordt u doorverwezen naar het Borstkankercentrum. U heeft snel duidelijkheid over uw klacht of probleem. Wanneer we na beeldvorming nog geen duidelijkheid kunnen geven over een afwijking in de borst, krijgt u dezelfde dag (in de middag) nog een punctie op biopsie. Als u die heeft gehad, duurt het een werkdag voordat de uitslag bekend is. 

Veelgestelde vragen

 • Het is per persoon heel erg verschillend of het mammografie onderzoek pijnlijk is. Soms kan het onderzoek als vervelend ervaren worden. Mocht u tijdens een voorgaand mammografie onderzoek pijn hebben ervaren dan kunt u eventueel een uur voorafgaand aan het onderzoek twee paracetamol innemen.

 • Tijdens het mammografie onderzoek worden standaard vier opnamen gemaakt. Het is mogelijk dat er direct aanvullende opnamen gemaakt worden. Het maken van één opname duurt een aantal seconden. Tijdens het maken van de opname staat de mammografie-laborant achter een scherm.

 • Regelmatig krijgen wij patiënten die borstprothesen hebben. Bij borstprothesen mag gewoon een mammografie gemaakt worden. De mammografie-laboranten houden hier rekening mee. Het is belangrijk om de mammografie te maken in plaats van alleen een echografie, de reden hiervoor is dat de radiologen door middel van de mammografie het klierweefsel in de borst beter kunnen beoordelen. Daarnaast zijn sommige afwijkingen alleen met een mammografie te zien.

 • Wij zijn een gespecialiseerd mammografie-team met alleen maar vrouwen. Daarnaast is het mogelijk dat u een radioloog ziet voor een eventuele echografie. Het team van de radiologen bestaat wel uit mannelijke en vrouwelijke artsen.

 • Vanaf 30 jaar wordt er standaard een mammografie gemaakt. De mammografie geeft de radioloog een zeer compleet beeld van de borsten. De mammografie is belangrijk omdat sommige afwijkingen alleen met een mammografie zichtbaar kunnen zijn. Mocht u iets gevoeld hebben, dan wordt er altijd nog aanvullend een echografie gedaan. Daarnaast kan de radioloog aan de hand van de mammografie bepalen of er nog aanvullend een echografie plaats moet vinden.

 • Als de mammografie is gemaakt gaat de mammografie-laborante de opnamen laten zien aan de radioloog. Ter verduidelijking van de mammografie kunnen er soms nog aanvullende foto’s gemaakt worden. Regelmatig wordt er ook nog aanvullend een echografie gemaakt.

 • Het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis beschikt over de mogelijkheid van ééndagsdiagnostiek: patiënten die ongerust zijn over een afwijking in de borst worden binnen 24 uur gezien. Bij het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis kunnen ze de eerstvolgende werkdag terecht. Voor lichamelijk én beeldvormend onderzoek. De patiënt krijgt dezelfde dag nog de uitslag. U heeft snel duidelijkheid over uw klacht of probleem en eventueel vervolgonderzoek. Alleen als u een punctie of biopsie heeft gehad, duurt het twee werkdagen voordat de uitslag bekend is.

  Voor patiënten die via de huisarts doorgestuurd worden geldt dat de uitslag binnen twee tot drie werkdagen beschikbaar is bij de huisarts

 • In de meeste gevallen kunnen wij gewoon een mammografie bij u maken. Het kan zijn dat de mammografie-laborant u vraagt om op een andere stoel te gaan zitten. Mocht u helemaal niet kunnen zitten dan kunnen we geen mammografie maken. Er kan dan overwogen worden om alleen een echografie uit te voeren. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Radiologie.

 • Als u (mogelijk) zwanger bent voeren wij het mammografie onderzoek niet uit. Er wordt dan in eerste instantie alleen een echografie van de borsten gemaakt.

 • Als u borstvoeding geeft maken wij geen mammografie. Het borstweefsel in de borst is op het moment van borstvoeding veranderd. Daardoor kan de radioloog het borstweefsel op een mammografie niet goed beoordelen. De radioloog maakt in deze gevallen een echografie van de borsten. Zes maanden na het stoppen van borstvoeding is het weer mogelijk om een mammografie te maken.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden