Ga direct naar:

Als het bloed door uw hart met teveel kracht in de vaten wordt gepompt, heeft u last van hoge bloeddruk (hypertensie). Hoge bloeddruk vergroot de kans op hart- en vaatziekten. In het Catharina Ziekenhuis hebben de specialisten veel ervaring met het behandelen van hoge bloeddruk.

Wat is hoge bloeddruk?

De bloeddruk is de kracht waarmee uw hart het bloed de vaten in pompt. Door het pompen van het bloed, ontstaat er druk op de bloedvaten. Bij een hoge bloeddruk is deze druk te hoog.

Langdurig hoge bloeddruk of hypertensie beschadigt de wanden van de slagaders. Hierdoor kan slagadervernauwing ontstaan. Door de slagadervernauwing worden de vaten minder elastisch en neemt de bloeddruk verder toe.

Een hoge bloeddruk kan ook schade aanrichten aan uw organen. Bijvoorbeeld de hartspier, slagaders, hersenen, ogen en nieren. Ook kan een hoge bloeddruk zorgen voor een hartinfarct, herseninfarct, boezemfibrilleren of hartfalen.

Oorzaken van hoge bloeddruk

In 90% van de gevallen wordt niet duidelijk wat de oorzaak is van de hoge bloeddruk.

Wel zijn er diverse risicofactoren bekend die de kans op hoge bloeddruk vergroten:

  • roken;
  • meer dan twee glazen alcohol per dag drinken;
  • overgewicht;
  • overmatig zoutgebruik;
  • het eten van veel drop;
  • erfelijkheid;
  • het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Wat merkt u van hoge bloeddruk?

De meeste mensen met een hoge bloeddruk merken daar niets van. Als de hoge bloeddruk een lange tijd niet wordt behandeld, kunt u wel klachten krijgen. Bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, braken, rusteloosheid of kortademigheid.

Hoge bloeddruk meten

De bovendruk wordt gemeten als het hart samenknijpt. Dan is de druk het hoogst. Als het hart zich ontspant, is de bloeddruk het laagst. Dat is de onderdruk. De bovendruk geeft de beste schatting van het risico op hart- en vaatziekten zoals hartfalen of een hartritmestoornis.

Er zijn meerdere metingen nodig om te kunnen zeggen of iemand echt een hoge bloeddruk heeft. Twee of drie metingen op de zelfde dag en ook nog eens op verschillende dagen gedurende enkele maanden. De bloeddruk kan bijvoorbeeld worden gemeten met een 24-uurs bloeddrukmeting.

Wat is een normale bloeddruk?

Een normale bloeddruk (in rust) bij een volwassene is een waarde onder de 140 mmHg bovendruk en 90 mmHg onderdruk.

Behandeling van hoge bloeddruk

De arts zal u bij een hoge bloeddruk in eerste instantie adviezen geven voor een gezondere levensstijl. Bijvoorbeeld over voeding met minder zout, stoppen met roken of meer bewegen en sporten. Als dat niet helpt, kan de hoge bloeddruk worden behandeld met medicijnen zoals bètablokkers, plaspillen of RAAS-remmers.

Behandeling van hoge bloeddruk met een nierablatie

Als medicijnen bij u de hoge bloeddruk niet kunnen verlagen, kan de specialist van het Catharina Hart- en Vaatcentrum in sommige gevallen een nierablatie (renale denervatie) uitvoeren. Bij deze nierablatie wordt het zenuwweefsel rond de nierslagader uitgeschakeld. Een nierablatie wordt uitgevoerd met een katheter die via de lies wordt ingebracht.

Deel deze pagina