Hartinfarct

Bij een hartinfarct (een vorm van coronairlijden) krijgt een deel van de hartspier geen zuurstof. De oorzaak hiervan is kransslagadervernauwing. Bij een hartinfarct of hartaanval wordt de bloedtoevoer in de kransslagader helemaal afgesloten.

De hartspier trekt bij een hartinfarct niet meer samen en blokkeert. Het gedeelte dat niet meer samentrekt, sterft langzaam af. Op die plek ontstaat een litteken. Bij een hartinfarct kunt u last hebben van een drukkende pijn op de borst, maar de klachten verschillen per persoon. Onze artsen kunnen u na een hartinfarct onder andere behandelen met medicijnen, een bypass operatie of door te dotteren.

Wat is het verschil tussen een hartinfarct, hartaanval en een hartstilstand? Een hartinfarct is eigenlijk een ander woord voor een hartaanval. Een hartinfarct kan leiden tot een hartstilstand, maar dit is niet altijd het geval. Het hart kan ook tot stilstand komen door ademhalingsproblemen die ontstaan door verdrinking, een ontsteking van het hart (myocarditis), een zieke hartspier (cardiomyopathie), hartfalen of bij een elektriciteitsongeval.

Oorzaken

Als het bloed door een vernauwing in uw aders niet goed kan doorstromen, krijgt uw hart te weinig zuurstof. Deze vernauwing kan veroorzaakt worden door aderverkalking (athesclerose) in de kransslagaders. Er blijft dan veel opgehoopt vet achter in de vaatwand van de ader. De wand wordt steeds dikker en de aders worden nauwer. Deze factoren verhogen de kans op een hartinfarct:

Onderzoeken

Deze onderzoeken kunnen de hartspecialisten van het Catharina Ziekenhuis uitvoeren om bij u een hartinfarct vast te stellen:

Als u een acuut hartinfarct heeft, is de tijd die u in het Catharina Ziekenhuis als patiënt doorbrengt, van ambulance tot het moment dat het vat open wordt gemaakt, de kortste in Nederland.

Cardioloog Tim Simme Cardioloog Tim Simmers over Hartinfarct

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden