Patiënten enthousiast over sms-bericht bij afspraak

Eindhoven, 5 juni 2015 – Na een succesvolle proef op enkele afdelingen, stuurt het Catharina Ziekenhuis vanaf 1 juni alle patiënten een sms-bericht om hen te herinneren aan hun afspraak in het ziekenhuis. Het ziekenhuis verwacht dat het aantal mensen dat zonder af te zeggen niet op een afspraak verschijnt daardoor met een derde vermindert. Dat komt neer op 8000 patiënten per jaar die dankzij het sms’je toch op hun afspraak komen of alsnog de afspraak afzeggen. In dat geval heeft de betreffende afdeling de tijd om een andere patiënt op dit tijdstip uit te nodigen.

In de praktijk blijkt dat veel patiënten hun afspraak vergeten of om een andere reden niet  verschijnen op hun afspraak. Dat is jammer voor de betreffende patiënt, maar ook voor anderen. In de tijd die gereserveerd was voor een patiënt die niet komt kan namelijk een andere patiënt geholpen worden, wat de wachttijden ten goede komt.

SMS No Show Catharina Ziekenhuis

Verschillende afdelingen van het ziekenhuis hebben afgelopen jaar proefgedraaid met het sms-systeem. Uit die tests blijkt dat patiënten de herinneringen erg waarderen én dat de zogenoemde no show met een derde is verminderd. Vanaf 1 juni wordt de berichtenservice ingezet voor alle afspraken in het ziekenhuis op poliklinieken en functieafdelingen, de afdeling waar onderzoek wordt gedaan naar de functie van organen. Patiënten van het Catharina Kanker Instituut ontvangen alleen een sms-bericht voor de nacontroles. Voor hun behandelingen zoals bestraling en chemotherapie is no show-berichtgeving niet van toegevoegde waarde.

De sms-berichten worden twee werkdagen voor de betreffende afspraak aan de patiënt verzonden. Overigens krijgt niemand ongevraagd een sms-bericht. Het Catharina Ziekenhuis vraagt  patiënten eerst toestemming of ze gebruik willen maken van deze gratis service. Naar verwachting zal het ziekenhuis 412.000 sms-berichten per jaar versturen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden