Catharina Ziekenhuis sluit contracten met alle zorgverzekeraars

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Het gaat om contracten met A.S.R., Caresq, CZ, DSW, Menzis, Multizorg VRZ, VGZ en Zilveren Kruis*. Voor patiënten betekent dit dat zij hun zorgkosten uit het basispakket van een behandeling in het Catharina Ziekenhuis altijd vergoed krijgen van hun verzekeraar. Met het afsluiten van de contracten is de continuïteit van zorg in het Catharina Ziekenhuis voor verzekerden in 2018 dus gegarandeerd. 

Geranne Engwirda, lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis geeft aan dat de gesprekken met de zorgverzekeraars zeer voorspoedig zijn verlopen. “Wij zijn op grond van goede prestaties, betaalbaarheid en vertrouwen dit jaar snel tot overeenstemming gekomen.” Met de twee grootste zorgverzekeraars in de regio, CZ en VGZ, heeft het ziekenhuis vergaande meerjarenafspraken. Met de overige verzekeraars is dit jaar veel energie gestoken in het thema doelmatigheid.

Visie op de toekomst

Met doelmatigheid wordt bedoeld dat bij elke behandeling er een optimale balans moet zijn tussen de gemaakte kosten en wat de behandeling voor de patiënt oplevert. “Onze patiënt staat daarbij centraal. We stellen ons altijd de vraag: ‘wat is de toegevoegde waarde van deze behandeling voor onze patiënt?’ Het is mooi om te zien dat de verzekeraars eenzelfde visie op de toekomst hebben als wij op dit gebied.” Marlies Daris, regiomanager Midden/Zuid Nederland van Zilveren Kruis bevestigt die eensgezindheid: “Daar waar we bij ziekenhuizen normaal streng toezien op het aantal verrichtingen, staat in dit contract voorop het nog verder verbeteren van kwaliteit in combinatie met doelmatigheid. Het Catharina Ziekenhuis is voor ons een voorbeeld als het gaat om deze twee aspecten.”

Hoofdingang Catharina Ziekenhuis

Het continu verbeteren van zorg is een proces waar alle zorgverzekeraars al jarenlang samen met het Catharina Ziekenhuis veel aandacht voor hebben. Engwirda: “Daarin loopt het Catharina Ziekenhuis, samen met onze collega Santeon-ziekenhuizen écht voorop. Patiënten uit heel Nederland zoeken ons op vanwege onze expertise op het gebied van hart- en vaatziekten en kanker.”

Zorgpolis

Vanaf half november presenteren de zorgverzekeraars nieuwe polissen en nieuwe prijzen. Om een goede keuze te kunnen maken voor een polis is het belangrijk dat de voorwaarden goed gelezen worden. Tot eind december 2017 kan de huidige zorgverzekering opgezegd worden. Vóór 1 februari 2018 moet een eventuele andere zorgverzekeraar gekozen zijn.

Voor het actuele overzicht kunnen consumenten altijd op www.catharinaziekenhuis.nl/zorgverzekeraars nakijken of hun zorgverzekeraar de gemaakte zorgkosten (excl. het eigen risico) in het Catharina Ziekenhuis vergoed.

* Als u een budgetpolis heeft kan het zijn dat u voor zorg uit de basisverzekering een eigen bijdrage verschuldigd bent. Zie 'budgetpolissen' op de pagina www.catharinaziekenhuis.nl/zorgverzekeraars.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht:
Mediarelaties Catharina Ziekenhuis
Telefoon: 040 - 239 84 12

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch en topreferent opleidingsziekenhuis dat zich bevindt in het hart van het dichtbevolkte en economisch sterke Zuidoost-Brabant. Naast de reguliere basiszorg biedt het ziekenhuis – vanwege het ontbreken van een academisch ziekenhuis op korte rijafstand- hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau.  

Landelijk is het Catharina Ziekenhuis bekend om haar behandelingen van kanker en hart- en vaatzieken en fungeert het ziekenhuis als een centre of excellence en last resort op het gebied van onder meer endeldarmkanker, borstkanker, buikvliesuitzaaiingen bij dikke darmkanker, hartritmestoornissen, hartklepinterventies en slokdarmaandoeningen.

Regionaal heeft het Catharina Ziekenhuis een leidende positie op met name overgewicht en nierfalen. In het Catharina Obesitascentrum worden jaarlijks 1100 maagverkleiningsoperaties uitgevoerd en de afdeling nierziekten verzorgt 30.000 dialysebehandelingen per jaar. 

Ook de onderzoekkracht van het Catharina Ziekenhuis is omvangrijk. Dat levert met enige regelmaat baanbrekende resultaten op. Zo dotteren cardiologen in heel de wereld - conform de richtlijn - volgens een methode die enkele jaren geleden in het Catharina Ziekenhuis is bedacht. Medisch specialisten blijven continu onderzoeken hoe de zorg nog beter, patiëntvriendelijker en doelmatiger kan. De impactfactor van het wetenschappelijk onderzoek is groot en behoort tot de top van de topklinische ziekenhuizen in Nederland. Het Catharina Ziekenhuis werkt daarbij samen met de Technische Universiteit Eindhoven en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Als een gevolg van deze samenwerking zijn 12 hoogleraren in het ziekenhuis werkzaam.

Daarnaast werken ruim 200 medisch specialisten, 1100 verpleegkundigen meer dan 2400 andere gedreven medewerkers dagelijks hard om voor hun patiënten het Catharina Ziekenhuis een nog beter en gastvrijer ziekenhuis te maken.

www.catharinaziekenhuis.nl

Santeon

Het Catharina Ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen.

www.santeon.nl

Deel deze pagina

Persberichtoverzicht Catharina Ziekenhuis