Wijnbergen, I.F. (Inge)
Wijnbergen, I.F. (Inge), Cardioloog

Onderzoek naar pijn op de borst

Cardioloog Inge Wijnbergen heeft nog plaats voor 50 hartpatiënten met pijn op de borst bij wie andere behandelingen onvoldoende helpen. Wijnbergen onderzoekt het effect van elektrische stroompjes op de kleine bloedvaatjes rond het hart. De pulsen verwijden deze bloedvaatjes waardoor de hartdoorbloeding verbetert. Het hart krijgt daardoor voldoende zuurstof en de pijn verdwijnt. De onderzoekers verwachten dat dit onderzoek bevestigt dat de zogeheten neurostimulatie de kwaliteit van leven bij deze hartpatiënten verbetert.

Aanmelding

Patiënten die denken voor deze behandeling in aanmerking te komen, kunnen contact opnemen met hun eigen cardioloog of huisarts voor een verwijzing naar het Catharina Hart- en Vaatcentrum.

Verbetering levenskwaliteit

In het onderzoek wordt bij de deelnemer een kleine neurostimulator in de bil geplaatst. Dit pacemaker-achtige apparaat stuurt via een kabeltje elektrische pulsen naar een elektrode die op harthoogte tegen het ruggenmerg is geplaatst. Eerder soortgelijk onderzoek heeft aangetoond dat neurostimulatie de levenskwaliteit bij deze patiënten verbetert. “Daarnaast verwachten wij dat deze behandeling het aantal opnames of bezoeken aan de polikliniek vanwege pijn op de borst doet afnemen”, aldus Wijnbergen.

Als de studie aantoont dat neurostimulatie een goede behandeling is, zal het zorginstituut Nederland (ZiN) overwegen deze behandeling opnieuw te verzekeren. Zodra neurostimulatie weer vergoed wordt, komt de behandeling breed beschikbaar voor mensen met onbehandelbare pijn op de borst.

Op dit moment nemen 20 mensen deel aan het onderzoek. Uiteindelijk zullen 72 mensen het onderzoek doorlopen. Naar verwachting stroomt de laatste deelnemer in 2024 in. Voor een deelnemende patiënt duurt het onderzoek een jaar. Een paar patiënten al hebben hun 1-jaars visite gehad. Resultaten daarvan komen later vrij omdat tot het einde van het onderzoek voor onderzoekers en patiënten verborgen blijft, bij wie wanneer de neurostimulator een half jaar heeft aan- en uitgestaan.

Topzorg onderzoek met ZonMw subsidie

Het onderzoek naar het effect van neurostimulatie op het hart vindt plaats met ZonMw-subsidie. In maart 2020 ontving het Catharina Hart- en Vaatcentrum drie miljoen euro. Met deze subsidie doet het Hart- en Vaatcentrum onderzoek naar drie veelvoorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde hartklep en boezemfibrilleren. De onderzoeken betreffen vooral preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing. Hierin werkt het Catharina Ziekenhuis samen met regionale verwijzende ziekenhuizen en huisartsen binnen het Nederlands Hart Netwerk en binnen e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center).

Topzorg onlinesessie

Cardiologen, verwijzende huisartsen en specialisten en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de Topzorg online sessie op woensdag 12 april 2023 van 17:00 – 18:00 uur. Aanmelden kan hier!


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden