Prof. dr. Nico Pijls benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof. dr. Nico Pijls is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Jan Brenninkmeijer van de gemeente Waalre reikte de versierselen behorend bij deze Koninklijke Onderscheiding vanochtend uit. Pijls ontvangt zijn koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als cardioloog van het Catharina Ziekenhuis in verband met pensionering.

Pijls ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn activiteiten als (interventie)cardioloog in het Catharina Ziekenhuis en als hoogleraar Pathophystiology of Circulation aan de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is een internationaal erkend onderzoeker, die aan de wieg stond van de baanbrekende FFR (Fractional Flow Reserve) methode. Een methode om de ernst van de vernauwing in kransslagaderen vast te stellen bij hartkatheterisatie. Wereldwijd is er door dit onderzoek en het onderzoek wat daarop volgde, bij miljoenen patiënten een verbetering van de overleving mogelijk gemaakt en/of trad een vermindering van klachten op. Geen enkele andere diagnostische methode had dit tot dan toe bereikt. Cardiologen komen van heide en ver om van Pijls het vak te leren. Hartziektes en Eindhoven zijn daarmee in de medische wereld verbonden door de naam Nico Pijls. 

Cum Laude

Pijls (65) studeerde zowel wis- en natuurwetenschappen als geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In beide studies studeerde hij cum laude af. In 1983 startte hij een interne opleiding tot cardioloog in het St. Radboud ziekenhuis. Tussendoor bekwaamde hij zich in het doen van experimenteel onderzoek aan achtereenvolgens de universiteit van Southern California, Duke University en Harvard Medical School. In 1986 rondde hij zijn opleiding tot cardioloog af, waarna hij toetrad tot de staf van het UMC Radboud. In 1991 promoveerde hij cum laude. Sinds 1992 is hij (interventie)cardioloog in het Catharina Ziekenhuis, waar zijn onderzoekslijn werd voortgezet in de coronaire diagnostiek en behandeling. 

Baanbrekende FFR-methode

Hij stond aan de wieg van en is dé specialist in Nederland als het gaat om de baanbrekende FFR (Fractional Flow Reserve)-methode. Een methode om de ernst van de vernauwing in kransslagaderen vast te stellen bij hartkatheterisatie. Deze methode verhoogt de betrouwbaarheid van de uitslag en legt daarmee zeer nauwkeurig een dergelijke vernauwing vast en de noodzaak van het dotteren van een dergelijke vernauwing. Verschillende onderzoeken (DE, FER, FAME, FAME II) van zijn hand zijn hierover gepubliceerd in vooraanstaande internationale tijdschriften. In de cardiologie was de introductie van de methode baanbrekend. Immers voor deze studie konden vernauwingen in de kransslagaders alleen met het blote oog worden beoordeeld. Uiteindelijk veranderde hij samen met zijn medeonderzoekers met de toepassing van deze methode de richtlijnen in de cardiologie op dit gebied, neergeschreven in de ‘2013 Guidelines on the management of stable coronary artery disease’. De diagnostiek van coronaire hartziekte is hiermee tot op de dag van vandaag veranderd en verbeterd. Patiënten kunnen nu veel beter worden gediagnosticeerd met significant of niet significant, maar wel aanwezig hartlijden, van groot belang voor hun behandeling. Als geen dotterbehandeling hoeft te worden verricht, treden er ook geen complicaties op, waardoor complicaties van deze behandeling werden teruggebracht tot een derde, wat in Nederland een daling van 200 doden per jaar, onder patiënten die deze afwijkingen hebben, betekent. Wereldwijd is er door dit onderzoek en door het onderzoek wat daarop volgde, bij miljoenen patiënten een verbetering van de overleving mogelijk gemaakt en/of trad een vermindering van klachten op. Geen enkele andere diagnostische methode had dit tot dan toe bereikt. Pijls is in zijn werkveld internationaal erkend om deze baanbrekende inzichten. Hij heeft meer dan 350 publicaties op zijn naam staan. 

Belang van de patient

Daarnaast is Pijls sinds 1999 hoogleraar Pathophystiology of Circulation aan de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft vroeg in zijn carrière al gezien dat het van belang is om bètawetenschappen en geneeskunde te combineren. Hij heeft zeer consciëntieus gewerkt aan kennis over en de ontwikkeling van de beste behandelmethode van patiënten met vernauwingen in de kransslagaders. Hij heeft zijn achtergrond in bètawetenschappen en geneeskunde optimaal gecombineerd en gebruikt om specifieke problematiek te begrijpen en ook om meetmethoden te ontwikkelen die een perfect beeld geven van de ernst van de aandoening bij de individuele patiënt. Ondanks (onterechte) kritiek vanuit fysiologen die meer geïnteresseerd waren in complexe details dan in het belang van de patiënt, heeft hij aangetoond dat zijn benadering daadwerkelijk bijdraagt tot betere behandeling van patiënten. Hij heeft bewust gekozen voor het belang van patiënten en de medische wetenschap vooropgesteld. Hij heeft een aantal cum laude promovendi opgeleid die nu een prominente rol vervullen in de zorg. 

Ook op lokaal en regionaal gebied heeft hij steeds initiatieven ontplooid om dokters waarmee hij samenwerkt op de hoogte te  houden en bij te scholen en zo de standaard van de hart- en vaatzorg in de regio Eindhoven op het hoogste plan te brengen. Niet alleen in zijn eigen onderzoek, maar ook in coaching van onderzoek van anderen stelt Pijls het belang van de ander voorop en weet hij collega’s te inspireren tot het doen van hoogwaardig onderzoek en uitvoeren van voor de patiënt optimale zorg. 

Wereldprimeur 

In januari 2018 had het Catharina Ziekenhuis een wereldprimeur. Door een deel van het hart vóór en na het dotteren te koelen kan volgens de cardiologen de schade van het hartinfarct mogelijk worden beperkt en een aanzienlijke gezondheidswinst worden behaald. De procedure is samen met wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven en Life Tec Group in Eindhoven ontwikkeld. Het onderzoek werd verricht onder leiding van Pijls. Het Catharina Hart- en Vaatcentrum gaat nu een groot Europees vervolgonderzoek starten om de effectiviteit van deze methode verder te testen en om na te gaan welke gezondheidswinst het lokaal koelen van het hart precies oplevert voor de patiënt. 
 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden