Succesvolle lotgenotendag voor patiënten met een aortadissectie en hun naasten

De lotgenotendag van de Stichting Aorta Dissectie Nederland is zondag 18 september in het Catharina Ziekenhuis succesvol verlopen. Ruim 150 aortadissectie patiënten en hun naasten kregen van specialisten antwoord op hun vragen en gingen met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen.

Een dissectie of scheur van het eerste stuk van de aorta is een zeer ernstig ziektebeeld met meestal een spoedoperatie, langdurige ziekenhuisopname en langdurig herstel tot gevolg. Bij veel patiënten blijven na zo’n operatie, ondanks de uitleg van de specialist en andere betrokkenen nog veel vragen over. Wat is er precies gebeurd, hoe verloopt zo’n operatie, wat mag ik wel en niet en wat betekent dit ziektebeeld voor mijn toekomst?

Hartchirurg Thomas van Brakel van het Catharina Hart- en Vaatcentrum vertelt over de operatie die patiënten met een aortadissectie hebben ondergaan.

Impact van een verblijf op de IC

Intensivist Marc Buise van het Catharina Ziekenhuis vertelde over de impact voor een patiënt van een verblijf op de Intensive Care. Anesthesioloog Susanne Eberl van het AUMC verzorgde een interessante voordracht over wat er vanuit anesthesiologisch oogpunt tijdens een aortadissectie operatie allemaal gebeurt met de patiënt. 

Hartchirurgen Kayan Lam en Thomas van Brakel van het Catharina Hart- en Vaatcentrum beantwoorden samen met andere specialisten de vooraf ingestuurde vragen van patiënten. 

Een hoge opkomst tijdens de lotgenotendag voor patiënten met een aortadissectie en hun naasten in het Catharina Ziekenhuis.

Marc van der Riet wist op intieme, luchtige en humoristische wijze – mede met behulp van de verhalen van Toon Tellegen – de bijeenkomst te open en af te sluiten en de diverse sprekers te introduceren.

Dankzij de Stichting Aorta Dissectie Nederland en de bijdrage van gespecialiseerde ziekenhuizen en hart- en vaatcentra in Nederland verbetert niet alleen de medisch technische zorg voor dit ernstige ziektebeeld, maar zeker ook de informatievoorziening, begeleiding en verwerking van patiënt en zijn/haar naasten.

Alle betrokkenen hebben het als een zeer inspirerende en mooie dag ervaren!


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden