Aneurysma

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. Normaal gesproken heeft de grote lichaamsslagader in de borstkas (de thoracale aorta) een doorsnede van ongeveer twee centimeter. Is de doorsnede meer dan drie centimeter, dan spreken we van een verwijding.

Zolang de diameter van de verwijding in het stijgende deel van de aorta minder is dan vijf centimeter en/of in het dalende deel minder is dan zes centimeter, is de kans op een ruptuur klein. De voordelen van een operatie (preventie ruptuur) wegen dan niet op tegen de nadelen (risico van de operatie). In dit geval wordt gekozen voor een conservatieve behandeling. Dit zijn alle behandelingen zonder te opereren.

Er zijn helaas geen medicijnen tegen vaatziekten. Wel zijn er medicijnen om de kans op complicaties van vaatziekten te verminderen en medicijnen om de aanwezige risicofactoren te behandelen. Bijvoorbeeld medicijnen tegen hoge bloeddruk, hoog cholesterol of bijvoorbeeld suikerziekte. Naast behandeling met medicijnen is het belangrijk niet te roken. Dit is namelijk de belangrijkste risicofactor voor vaatlijden. Ook is het belangrijk om gezond te eten en regelmatig te bewegen.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden