Trombectomie/IAT

Een trombectomie is een behandeling waarmee we bij een herseninfarct een stolsel uit een bloedvat in de hersenen verwijderen.

Een trombectomie betekent: het verwijderen van een stolsel (trombus) uit een slagader van de hersenen. In de hersenen zorgt zo’n stolsel in een slagader voor een herseninfarct, waardoor hersencellen achter het infarct geen bloed/zuurstof meer krijgen.

Een andere term voor trombectomie is intra arteriële therapie (IAT) of endovasculaire therapie (EVT). Bij een trombectomie haalt de arts met een slangetje, ook wel katheter genoemd, vanuit de lies het stolsel weg. Terwijl de arts het stolsel uit het bloedvat trekt, zuigt hij tegelijkertijd via de katheter bloed op om te voorkomen dat stukjes stolsel losschieten en naar andere bloedvaten in de hersenen schieten. Deze behandeling moet zo snel mogelijk na het ontstaan van de klachten plaatsvinden. Hoe eerder de behandeling wordt ingezet, hoe meer hersenweefsel gered kan worden. Na de trombectomie/IAT komt u op de brain care unit (BCU) terecht waar u bewaakt wordt.

Wanneer u in een ander ziekenhuis terechtkomt met een herseninfarct, dan bekijkt de specialist of behandeling mogelijk is. Is het stolsel via de lies te bereiken, dan wordt u direct per ambulance naar het Catharina Ziekenhuis vervoerd. Ons ziekenhuis heeft een regionale functie als het gaat om een trombectomiebehandeling. In het Catharina Ziekenhuis zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week interventieradiologen en neurologen aanwezig om deze behandeling uit te voeren.

Kwaliteitsinformatie

Wij vinden het belangrijk om u meer inzicht te geven in de kwaliteit van onze zorg. Dit kan u als (toekomstig) patiënt helpen bij het kiezen van de beste behandeling of het beste ziekenhuis. Daarom hebben wij een infographic ontwikkelt met kwaliteitsinformatie over de behandelingen bij een herseninfarct. In de infographic vindt u cijfers over patiënttevredenheid, het aantal behandelingen, complicaties na een operatie en wacht- en toegangstijden. De informatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd door externe instanties waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut. Bekijk de infographic over behandelingen bij een herseninfarct!

Topklinische zorg

Ons ziekenhuis biedt erkende topklinische zorg op dit vlak. Dit is hooggespecialiseerde zorg die niet elk ziekenhuis biedt. Om dit hoge niveau van zorg te onderhouden en versterken vinden meerdere vormen van (wetenschappelijk) onderzoek plaats. Elke patiënt kan kiezen voor een topklinisch ziekenhuis. De huisarts is op de hoogte van de bijzondere expertise van deze ziekenhuizen en kan zo in overleg met de patiënt gerichter verwijzen. Topklinische zorg betekent altijd: zorg op hoog niveau, vaak unieke zorg, patiëntgericht en met gedreven professionals.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden