Trombectomie/IAT

Een trombectomie is een behandeling waarmee bij een herseninfarct een stolsel uit een bloedvat in de hersenen wordt verwijderd.

Een trombectomie betekent: het verwijderen van een stolsel (trombus) uit een slagader van de hersenen. In de hersenen zorgt zo’n stolsel in een slagader voor een herseninfarct, waardoor hersencellen achter het infarct geen bloed/ zuurstof meer krijgen.

Een andere term voor trombectomie is intra arteriële therapie (IAT) of endovasculaire therapie (EVT). Bij een trombectomie wordt met behulp van een slangetje, ook wel katheter genoemd, vanuit de lies het stolsel weggehaald. Terwijl het stolsel uit het bloedvat getrokken wordt, zal er tevens via de katheter bloed opgezogen worden om te voorkomen dat stukjes stolsel losschieten en naar andere bloedvaten in de hersenen schieten.

Dit moet zo snel mogelijk plaatsvinden na het ontstaan van de klachten om zoveel mogelijk hersenweefsel te redden. Na de trombectomie/IAT komt u op de BCU terecht op de verpleegafdeling neurologie

Patiënten met een ernstig herseninfarct worden direct per ambulance naar het Catharina Ziekenhuis vervoerd. Het ziekenhuis heeft een regionale functie als het gaat om een trombectomie behandeling. In het Catharina Ziekenhuis zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week interventie radiologen en neurologen aanwezig om deze behandeling uit te voeren.

Zeker bij een ernstig herseninfarct is snelheid geboden. De trombectomie moet binnen zes uur worden uitgevoerd, wil deze nog effect hebben. Maar hoe sneller, hoe effectiever, elke minuut telt.

Neuroloog dr. Koos K Neuroloog dr. Koos Keizer over Trombectomie
© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden