Medische microbiologie

Medische microbiologie

ma-vr (08.00-19.30, na 17.00 alleen op afspraak)

Route: 430

Het laboratorium voor Medische microbiologie (MMB) onderzoekt materiaal van patiënten op verwekkers van infectieziekten. De arts-microbioloog bespreekt de uitslagen met de behandelend arts en adviseert over behandeling en eventuele verdere diagnostiek.​

 

Wat houdt Medische microbiologie in?

Het Laboratorium voor Medische microbiologie (MMB) houdt zich bezig met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van infectieziekten veroorzaakt door micro-organismen. Dit zijn bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Hiervoor worden in het laboratorium verschillende testen gedaan op materialen, zoals bloed, urine, feces, hersenvocht, stukjes lichaamsweefsel (biopten) of uitstrijkjes van wonden of slijmvliezen.

De microbiologie verschilt van de pathologie in het feit dat wij specifiek op zoek gaan naar deze micro-organismen. De pathologie bestudeert weefsels en cellen die tijdens operaties en puncties worden afgenomen. Dit gaat over weefsel uit het lichaam, denk bijvoorbeeld aan baarmoedermonduitstrijkjes of biopten.

Werkwijze

Als een huisarts of de behandelend specialist vermoedt dat een infectie de oorzaak is van een ziekte, laat de arts bij de patiënt materiaal afnemen, zoals bloed, urine, ontlasting, een uitstrijkje, een biopt of hersenvocht (liquor). Onze analisten gaan na of dit materiaal ziekmakende micro-organismen bevat die de infectie veroorzaken. De arts-microbioloog bespreekt de uitslagen met de behandelend arts en adviseert over behandeling en eventuele verdere diagnostiek.

Onderzoekstechnieken

Afhankelijk van het ziektebeeld van de patiënt gebruiken we verschillende technieken om onderzoek te doen:

  • Kweken van bacteriën of schimmels en hun gevoeligheid voor antibiotica.
  • Aantonen van parasieten met behulp van microscopie.
  • Aantonen van micro-organismen door middel van moleculaire technieken, zoals polymerase kettingreactie (PCR).
  • Serologisch onderzoek om blootstelling aan verschillende micro-organismen aan te tonen.
  • Testen om antigenen van micro-organismen aan te tonen.

Uitvoering onder verantwoordelijkheid Medische microbiologie Radboudumc

Vanaf 1 januari 2024 verzorgt het Radboudumc in nauwe samenwerking met de klinisch chemische laboratoria van beide topklinische ziekenhuizen de medische microbiologie voor het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (CZE) en het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven en Eindhoven. Deze samenwerking is gebaseerd op een gedeelde visie op medische diagnostiek. Hierbij vinden we een sterke verbinding met de klinische praktijk essentieel. Als artsen-microbioloog werken we niet alleen op het lab, maar zijn we ook betrokken bij de patiëntenzorg. Dit doen we via laagdrempelig overleg met andere artsen, telefonisch of via een multidisciplinair overleg. We testen niet alleen, maar denken ook mee over de behandeling van micro-organismen met de behandelend arts. Onze topklinische ziekenhuizen en het Radboudumc zetten met deze samenwerking een eerste stap richting een langdurige samenwerking. Gezamenlijk streven we naar optimalisatie van de medische diagnostiek om onze patiënten de best mogelijke diagnostische zorg te bieden.

Afdeling Medische microbiologie Radboudumc

De afdeling Medische Microbiologie van het Radboudumc omvat diverse laboratoria voor bacteriologie, mycobacteriologie, virologie, parasitologie en mycologie. Het mycologielaboratorium maakt deel uit van het Expertisecentrum Schimmelinfecties Radboudumc/CWZ. Vanuit dit centrum wordt diagnostiek en consultatie verricht voor patiënten met schimmelinfecties. De laboratoria van de afdeling Medische microbiologie zijn ISO 15189-gecertificeerd (certificaatnummer M135). Naast diagnostiek zijn onderzoek en onderwijs op het gebied van medische microbiologie speerpunten van de afdeling. De afdeling Medische microbiologie werkt tevens nauw samen met de afdelingen Infectiepreventie in de ziekenhuizen.

 

 

Onze medewerkers


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden