App de Expert darmkanker: behandeling darmkanker steeds vaker maatwerk

Is opereren altijd de beste keuze als je darmkanker hebt? Er kwamen veel vragen binnen voor chirurg dr. Pim Burger en radiotherapeut dr. Jeltsje Cnossen wat nu de beste keuze is. Darmkanker wordt in de medische wereld ‘colorectale kanker’ genoemd. Dit is de verzamelnaam voor tumoren in de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum). Voor endeldarmkanker komt in het Catharina Ziekenhuis binnenkort een nieuwe inwendige bestralingsmethode beschikbaar; de Papillon.

Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in zowel dikke darmkanker als endeldarmkanker. Jaarlijks wordt bij ongeveer 14.000 mensen darmkanker vastgesteld. In tweederde van de gevallen gaat het om dikkedarmkanker, één derde heeft endeldarmkanker. Voor complexe vormen van endeldarmkanker is het Catharina Kanker Instituut een landelijk verwijscentrum.

Breed pallet

Het centrum biedt de patiënt een breed pallet aan behandelmethoden. “Opereren lijkt natuurlijk altijd het veiligst omdat je de tumor wegsnijdt. Maar we komen er nu steeds vaker achter dat opereren niet bij elke patiënt nodig is. Soms is het bestralen van de tumor, of chemotherapie of beiden en een betere keuze. Soms is een operatie dan niet meer nodig. Het wordt steeds meer maatwerk wat we bieden”, legt dr. Burger uit.

Papillon

Binnenkort komt er in het Catharina Ziekenhuis een nieuwe bestralingstechniek beschikbaar: de Papillon. Dit is een inwendige bestraling die gecombineerd wordt met uitwendige bestraling en die vooral geschikt is bij kleinere endeldarmtumoren die niet uitgezaaid zijn. Dan kan bestralen een goed alternatief zijn voor opereren. “Het is echt maatwerk. Een mooi alternatief bijvoorbeeld voor mensen met een slechte gezondheid of met andere klachten. Dan kan het een uitkomst zijn. Maar ook voor patiënten waarbij de tumor dicht bij de anus zit. Door niet te opereren, maar juist te kiezen voor bestralen en/of chemo, kan een definitief stoma vermeden worden. Bovendien kunnen door deze bestraling meer patiënten in aanmerking komen voor de ‘wait and see’ behandeling, waarbij een operatie achterwege kan blijven, of pas plaatsvindt als de tumor groeit”, legt Cnossen uit.

Bloed bij de ontlasting

Het bevolkingsonderzoek darmkanker levert een grote bijdrage aan het vroegtijdig detecteren van afwijkingen in de darm en de mogelijkheid de patiënt een breder pallet aan behandelopties te bieden. Burger: “Het bevolkingsonderzoek controleert de ontlasting op aanwezigheid van bloedsporen. Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een oproep om ontlasting in te leveren. Maar ook een stoelgang die verandert of aanhoudende buikpijn, kunnen een reden zijn om het te bespreken met je huisarts. Darmkanker begint meestal als een poliep, een bultje in de wand van de dikke darm. De meeste poliepen zijn goedaardig en zullen dat ook altijd blijven. Sommige poliepen kunnen uitgroeien tot een kwaadaardige tumor: darmkanker. Door het bevolkingsonderzoek zijn er in veel gevallen vroeger bij wat de overlevingskans ten goede komt.”


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden