Behandeling van vernauwing van de halsslagader

Door slagaderverkalking kan een vernauwing in de halsslagader ontstaan. Dat noemen we een carotisstenose. Bij een vernauwing in één of meerdere halsslagaders kan een operatie worden overwogen. Of hiertoe wordt besloten hangt af van de ernst van de vernauwing, de lichamelijke conditie, de levensverwachting en natuurlijk de wens van de patiënt.

Conservatieve behandeling

Een behandeling zonder operatie noemen we een conservatieve behandeling. Er zijn helaas geen medicijnen tegen vaatziekten. Wel zijn er medicijnen die de kans op complicaties van vaatziekten verminderen en medicijnen om de aanwezige risicofactoren (zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte) te behandelen. Naast behandeling met medicijnen is het belangrijk niet te roken. Dit is namelijk de belangrijkste risicofactor voor vaatlijden. Ook is het belangrijk om gezond te eten en regelmatig te bewegen.

Operatieve behandeling

Heeft een duplexonderzoek, MRI-onderzoek of CT-scan een significante vernauwing van één of meerdere halsslagaders aangetoond en is het risico op een (herhaald) herseninfarct groot, dan kan gekozen worden voor een operatieve behandeling.

Vernauwde halsslager
Vernauwde halsslager
  • In de meeste gevallen kiezen we voor het schoonmaken van het bloedvat. Het schoonmaken van de halsslagader noemen we een carotis-endarteriëctomie. De halsslagader wordt geopend en de inhoud, bestaande uit bloedklonters, kalk en de zieke binnenlaag, verwijderen we met fijne instrumenten. Zo blijft een schoon en glad binnenoppervlak achter. In het Catharina Hart- en Vaatcentrum vindt  deze operatie plaats onder volledige narcose. Aangezien deze operatie niet zonder risico is, krijgt de patiënt gedurende de operatie EEG‐bewaking (Electro EncephaloGram) via elektroden die op het hoofd worden geplakt. Daarnaast wordt de bloedvoorziening van de hersenen aan de geopereerde zijde bewaakt met behulp van TCD (transcraniele doppler). Als blijkt dat door het afklemmen de bloedvoorziening van de hersenen tekort schiet, wordt gebruik gemaakt van een shunt. Dit is een slangetje dat tijdelijk als een omleiding functioneert. Hierdoor kan de bloedvoorziening naar de hersenen intact blijven.
  • Er kan ook gekozen worden voor het plaatsen van een stent. Deze behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Via een katheterisatie in de lies wordt de vernauwing in de halsslagader met een ballon opgerekt en wordt een stent geplaatst. Het voordeel van een stent is dat de patiënt niet onder narcose hoeft. Het nadeel is dat tijdens deze behandeling de kans dat toch stukjes van de plaque kunnen losraken en zo een embolie in de hersenen kunnen veroorzaken iets groter is dan bij de carotis-endarteriëctomie.

In de meeste gevallen kan de patiënt 2 tot 3 dagen na de carotis-endarteriëctomie of carotisstent weer naar huis.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden