Bestraling van de borst

Als bij u borstkanker is geconstateerd kan bestraling een onderdeel zijn van de behandeling. Deze bestralingsbehandeling krijgt u op de afdeling Radiotherapie. Uw medisch specialist (arts) is een radiotherapeut. Hier vindt u meer informatie over de uitwendige bestraling en over Intra Operatieve Radiotherapie (IORT), bestraling tijdens de borstoperatie.

Uitwendige bestraling van de borst

Het eerste gesprek
Voor het kennismakingsgesprek met uw radiotherapeut meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiotherapie. Na het gesprek krijgt u van de receptioniste een afsprakenkaartje voor de bestralingsvoorbereiding en de eerste bestraling. Bij één van de eerste bestralingen ontvangt u een brief met alle volgende bestralingsafspraken. Wij verzoeken u om dit overzicht steeds mee te brengen.

Voorlichtingsfilm Het eerste gesprek

De CT- scan

Als voorbereiding op de bestraling krijgt u een CT-scan. De CT-scan is een röntgenapparaat waarmee we foto’s (dwarse doorsneden) maken van het lichaam. De radiotherapeut geeft op de gemaakte opnames het te bestralen gebied aan. Hierna wordt door de radiotherapeutisch laboranten het bestralingsplan gemaakt waarbij de optimale manier van bestralen bepaald wordt. Er worden enkele kleine tatoeagepuntjes op uw lichaam aangebracht en met speciale inkt tekenen we lijnen aan op de huid. Dit is nodig om u elke dag op dezelfde manier te kunnen bestralen. U mag deze lijnen niet afwassen.

Voorlichtingsfilm CT-scan

Het Bestralingsplan

Voordat de bestraling begint, stelt de radiotherapeut het bestralingsplan vast. Met behulp van de gegevens van de CT-scan wordt de optimale manier van bestralen bepaald. De radiotherapeut geeft op de beelden van de CT-scan het doelgebied ( = bestralingsgebied) aan waar een maximaal effect bereikt moet worden. Hierna wordt door de radiotherapeutisch laboranten het bestralingsplan gemaakt waarbij de optimale manier van bestralen bepaald wordt. Aan de hand hiervan kan een maximaal effect worden bereikt in het bestralingsgebied terwijl de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk wordt gehouden en het gezonde weefsel zo min mogelijk straling krijgt. Het bestralingsplan wordt gecontroleerd door de radiotherapeut en klinisch fysicus. Het maken van het bestralingsplan en het invoeren in de gegevens in de computer van het bestralingsapparaat vragen aandacht en tijd. Daarom kunt u pas ongeveer een week na de voorbereiding daadwerkelijk starten met de bestralingen.

Voorlichtingsfilm Het bestralingsplan

 

De Bestraling

Voor de juiste bestraling van het te behandelen gebied is een stabiele houding vereist. Daarbij is het van belang dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Het bestralingsgebied wordt met een lichtbundel nauwkeurig ingesteld. U wordt bestraald met de IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy) techniek. Bij deze IMRT techniek wordt één bestralingsbundel opgedeeld in meerdere kleine bundels die vanuit verschillende richtingen op het bestralingsgebied worden gericht. De intensiteit van deze bundels wordt gevarieerd. Door de precisie van deze behandeling krijgt het bestralingsgebied een hoge stralingsdosis en het gezonde weefsel wordt zoveel mogelijk gespaard. De tijd die voor u is gereserveerd kan variëren tussen de 5 en 20 minuten.

Elke dag wordt er een Cone beam CT-scan gemaakt. Een Cone beam CT-scan is een CT-scan die op het bestralingstoestel wordt gemaakt. Met deze CT-scan controleren we of u in dezelfde houding ligt als tijdens de planning CT-scan. Daarom voelt u na de CT-scan de tafel een klein beetje bewegen. We corrigeren dan uw positie ten opzichte van het apparaat. Daarna ligt u precies in de juiste houding.

Voorlichtingsfilm De bestraling

IORT, bestraling tijdens de borstoperatie

In het Catharina Ziekenhuis is voor een aantal patiënten met borstkanker een nieuwe behandeling beschikbaar: Intra Operatieve RadioTherapie (IORT). Dat betekent dat de patiënt meteen tijdens de operatie bestraald wordt. Op de operatietafel, terwijl de patiënt ‘open’ ligt, wordt de plaats waar de tumor zat, kort en intensief bestraald. Met IORT wordt heel nauwkeurig het aangetaste gedeelte van de borst bestraald. Het is mogelijk om tijdelijk een hoge dosis straling te geven, geconcentreerd op het risicogebied. Dat betekent geen kans op schade voor omliggende gezonde weefsels zoals de longen en gezond borstweefsel. Het bijzondere van de behandeling is dat het verwijderen van de tumor en de bestraling slechts 1,5 uur duurt. De patiënt hoeft na de operatie niet nog 3-5 weken 5 dagen in de week naar het ziekenhuis voor bestraling.

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden