Borstreconstructie

Borstreconstructies, meestal na een borstkankeroperatie, kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd.

Borstreconstructie met een weefselexpander

Als door een borstamputatie onvoldoende huid aanwezig is om een borst direct te reconstrueren, kan een weefselexpanderprothese worden gebruikt om de huid op te rekken. Hierdoor wordt dan ruimte gemaakt om uiteindelijk een definitieve borstprothese te kunnen plaatsen.

De kwaliteit van de achtergebleven huid moet goed zijn en ook de grote borstspier moet voor deze methode nog intact zijn. Een weefselexpanderprothese, ook wel tissue-expander genoemd, is een lege ballon die door aanprikken gevuld kan worden. Via het litteken van de amputatie wordt deze ballon onder de grote borstspier ingebracht.

DIEP borstreconstructie

De DIEP borstreconstructie is een borstreconstructie van eigen weefsel waarbij gebruik wordt gemaakt van de Deep Internal Epigastric Perforator (DIEP) lap. Bij de DIEP methode wordt in één procedure de huid en de vulling van de borst gereconstrueerd.

De methode maakt gebruik van het bij veel vrouwen aanwezige huid- en vetoverschot van de buik. Dit weefsel is zeer geschikt voor het reconstrueren van de borst. Er wordt geen inwendige borstprothese gebruikt, waardoor de borst natuurlijker oogt en voelt. Bovendien veroudert de gereconstrueerde borst mee met de gezonde zijde.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden