Borstverwijderende operatie

Bij een borstverwijderende operatie wordt uw borst in zijn geheel verwijderd. Na de operatie wordt ook wel eens bestraling geadviseerd. Dit is sterk afhankelijk van de tumorkenmerken en het stadium van de ziekte. Dit wordt bepaald in het multidisciplinaire team.

Tijdens een borstverwijderende procedure kan een borstreconstructie plaatsvinden die tijdens dezelfde operatie door de plastisch chirurg wordt uitgevoerd. Als blijkt dat er onvoldoende huid aanwezig is om een borst direct te reconstrueren, kan een weefselexpanderprothese worden gebruikt om de huid op te rekken. Hierdoor wordt dan ruimte gemaakt om uiteindelijk een definitieve borstprothese te kunnen plaatsen.

Een andere mogelijkheid is de DIEP borstreconstructie. Deze methode maakt gebruik van het bij veel vrouwen aanwezige huid- en vetoverschot van de buik. Dit weefsel is zeer geschikt voor het reconstrueren van de borst. Er wordt geen inwendige borstprothese gebruikt, waardoor de borst natuurlijker oogt en voelt. Bovendien veroudert de gereconstrueerde borst mee met de gezonde zijde.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden