Cryoablatie

Cryoablatie is het behandelen van een niertumor door middel van bevriezing. Cryo betekent bevriezing, ablatie betekent verwijderen.

Cryoablatie wordt toegepast bij kleine niertumoren (<4 cm). Bij patiënten bij wie een operatie risicovol is of bij patiënten die nog maar één nier hebben is het een goed alternatief voor het operatief verwijderen van de tumor of de hele nier. De ingreep vindt in de meeste gevallen onder narcose plaats. Bij de behandeling worden één of meer holle naalden in de tumor geplaatst. Aan de punt wordt een temperatuur bereikt van ongeveer -180° Celsius. Hierdoor bevriest het tumorweefsel en sterven de cellen af. De naalden worden geplaatst op basis van CT-beelden die worden gemaakt tijdens de behandeling. De naalden worden door piepkleine sneetjes door de huid geplaatst. Afhankelijk van de plek van de tumor in de nier en het aantal naalden dat moet worden geplaatst, kan de behandeling 2 tot 3 uur duren.

Ontmoet onze medewerkers


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden