EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een behandelvorm ontwikkeld voor het behandelen posttraumatische stressklachten. Het kan zijn dat je, na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis, last blijft houden van negatieve herinneringen, gevoelens of gedachten. Het hieraan terugdenken roept dan nog veel steeds spanning en emoties op.

EMDR is een kortdurende, veel toegepaste behandelmethodiek. Het uiteindelijke doel van EMDR is dat je aan de herinnering kunt denken zonder je daar gespannen bij te voelen. Binnen Medische Psychologie wordt EMDR als behandeling gebruikt om bijvoorbeeld iemand te helpen een ingrijpende medische behandeling te verwerken.

Behandeling op maat
Behandeling binnen medische psychologie vindt enkel plaats na verwijzing van een medisch specialist van het Catharina Ziekenhuis. Binnen medische psychologie maken we gebruik van diverse behandeltechnieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. De keuze van de behandeltechniek vindt telkens plaats in afstemming tussen een psycholoog, patiënt, kinderen of jongeren en hun ouders.

Meer informatie over EMDR kunt je vinden op de website www.emdr.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden