Immunotherapie

Door middel van immunotherapie proberen we uw eigen afweersysteem te versterken, zodat het kankercellen beter kan doden. Deze behandelingen kunnen worden gegeven om genezing te bewerkstelligen, of om symptomen te verlichten en de kanker tijdelijk terug te dringen. Bij immunotherapie is de ziektebehandeling gericht op het immuunsysteem en niet op de tumor zelf. In het Catharina Kanker Instituut werken specialisten die zich hebben toegelegd op medicamenteuze behandeling van kanker, zoals immunotherapie en hormoontherapie.

Immunotherapie kan bij bijna alle tumorsoorten gegeven worden. Indien dit voor u van toepassing is, zal de arts dit met u bespreken. Immunotherapie wordt toegediend via een infuus, tablet of onderhuidse injectie. De behandeling moet na een rustperiode van een aantal weken worden herhaald. Deze therapie is bedoeld om uw kans op genezing te vergroten. De medicijnen doden kleine uitzaaiingen die zich mogelijk nog in uw lichaam bevinden. Immunotherapie kan ook gebruikt worden bij patiënten bij wie genezing niet meer mogelijk is. Immunotherapie kan klachten zoals pijn verminderen en soms werkt de behandeling levensverlengend.

Multidisciplinair team
Omdat het geven van immunotherapie een nieuwe en complexe vorm van therapie is, heeft het Catharina Ziekenhuis een multidisciplinair team samengesteld. Dit team bestaat uit een longarts, internist oncoloog, MDL-arts, dermatoloog, neuroloog, radioloog, verpleegkundig specialist en apotheker. In het gezamenlijke overleg van het team worden indicaties, complicaties en bijwerkingen besproken van immunotherapie.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden