Kleine dermatologische ingrepen

Voor verwijdering van een ongewenste huidaandoening ondergaat u een kleine operatieve ingreep. U krijgt een plaatselijke verdoving.

De plaats op uw huid die we behandelen wordt afgetekend, gedesinfecteerd en steriel afgedekt. Nadat getest is of de verdoving goed werkt, wordt
de huidaandoening verwijderd. De huid wordt vervolgens gehecht en verbonden. Het stukje huid dat verwijderd is, wordt opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. De uitslag van het onderzoek krijgt u meestal bij het verwijderen van de hechtingen.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden