Longrevalidatie

Voor patiënten met een aandoening van de luchtwegen (bijvoorbeeld COPD, astma of sarcoïdose longfibrose) kan longrevalidatie een mogelijkheid zijn om bijkomende klachten te verminderen.

De longrevalidatie in het Catharina Ziekenhuis ondersteunt patiënten in het herkennen van klachten en het omgaan met deze klachten. Een multidisciplinair team, bestaande uit een fysiotherapeut, longverpleegkundige, longarts, medisch maatschappelijk werker, diëtiste, ergotherapeut en een psycholoog, helpt u om de volgende doelen bereiken:

  • verhogen van de kwaliteit van leven
  • verminderen/voorkomen van luchtweginfecties
  • verminderen/voorkomen van ziekenhuisopnames
  • verbeteren van de conditie
  • verminderen van het benauwdheidsgevoel
  • versterken van uw zelfvertrouwen
  • leren omgaan met angst (en paniekreactie)
  • herkennen en accepteren van uw grenzen en inzicht krijgen in uw mogelijkheden

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden