Operatie aan de stembanden (microlarynoscopie)

Er kunnen twee redenen zijn voor een operatie aan de stembanden, om een diagnose te stellen of om stemproblemen te verhelpen.

Als de KNO-arts een afwijking op de stembanden ziet, dan heeft de arts weefsel nodig om vast te kunnen stellen om welke afwijking het precies gaat. Men spreekt dan van een ‘diagnostische microlaryngoscopie’. De KNO-arts haalt weefsel van de stemband(en) weg om de kwaliteit van de stem te verbeteren. Men spreekt dan van een ’therapeutische microlaryngoscopie’.

Tijdens een microlaryngoscopie bekijkt de arts met een microscoop uw keel, strottenhoofd en stembanden. De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose) en duurt 15 tot 20 minuten. Tijdens het onderzoek van uw keel, strottenhoofd en stembanden kan de KNO-arts eventuele afwijkingen opsporen. Ook is het mogelijk om kleine behandelingen uit te voeren. Bijvoorbeeld het verwijderen van een knobbeltje op de stembanden. Dit spreekt de arts vooraf met u door.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden