OVHIPEC-operatie

In het Catharina Ziekenhuis kunnen we patiënten met eierstokkanker in sommige gevallen behandelen met een OVHIPEC-operatie. HIPEC is de afkorting van Hypertherme Intra Peritoneale Chemotherapie ofwel de toepassing van verwarmde cytostaticaspoelingen in de buik. OV is de afkorting die we gebruiken voor ovarium = eierstok. Tijdens de OVHIPEC-operatie verwijderen de gynaecoloog-oncoloog en de chirurg-oncoloog tumorweefsel uit de buikholte. De buikholte wordt vervolgens gespoeld met verwarmde cytostatica. Dit zijn medicijnen die eventueel achtergebleven tumorcellen bestrijden.

De OVHIPEC-operatie is een grote operatie waarbij, afhankelijk van de individuele situatie, de volgende organen en weefsels kunnen worden verwijderd: eierstokken en baarmoeder, omentum(vetschort), delen van de darm, soms ook milt, blinde darm en galblaas. In aansluiting op de operatie zal de buik gespoeld worden met verwarmd cisplatine chemotherapie. Het is aangetoond dat het toevoegen van de HIPEC na de intervaldebulking tot een langere ziektevrije en totale overleving lijdt.

Doel
Het doel van de operatie is om alle zichtbare ziekte te verwijderen. Alle herkenbare kankerweefsel in de buikholte en het buikvlies en de baarmoeder, eierstokken en het vetschort worden verwijderd. Afhankelijk van de plaats en de hoeveelheid kankerweefsel kan het nodig zijn om een stuk darm en/ of ander buikorganen (milt/ maag) of buikvlies van de buik of van het middenrif weg te nemen. Wanneer er een stuk van de darm verwijderd moet worden, zijn er een aantal mogelijkheden. De darm kan weer aan elkaar gemaakt worden, in dat geval wordt er een darmnaad aangelegd. Wanneer dat niet mogelijk is kan het zijn dat er een stoma aangelegd moet worden. In 5-10 procent van de gevallen komt dit voor. Tijdens de operatie wordt beoordeeld of dit een tijdelijk of blijvend stoma zal zijn.

In 5-10 procent van de gevallen komt het voor dat er te veel organen zijn aangedaan waardoor het niet goed mogelijk is om een zinvolle operatie uit te voeren. Dit komt niet vaak voor, omdat we vaak al een kijkoperatie gedaan hebben, maar soms kan het toch zijn dat bij open buik de situatie toch anders is dan te zien was bij de kijkoperatie. In dat geval wordt de buik weer gesloten en zal er na de operatie besproken worden hoe de behandeling in uw geval het beste voortgezet kan worden.

OVHIPEC-spoeling
Het spoelen van de buikholte vindt plaats om de nog aanwezige microscopische kankercellen effectief aan te pakken. Uit onderzoek is gebleken dat het effect van chemotherapie sterk afhankelijk is van de concentratie van de middelen waaraan de kankercellen worden blootgesteld. Bovendien zijn kankercellen bij een temperatuur hoger dan 40 graden Celsius gevoeliger voor deze chemotherapie. Het chemotherapeuticum wat gebruikt wordt is cisplatine en wordt aan het einde van de operatie in hoge concentratie en bij verhoogde temperatuur in de buikholte gebracht. Door de chemotherapie in de buik toe te dienen kan een veel hogere dosis chemotherapeuticum bij de kankercellen gebracht worden dan wanneer de chemotherapie alleen via een infuus toegediend zou worden. Na het verwijderen van het tumorweefsel worden er slangen (drains) in de buik gebracht. Deze drains worden aangesloten op een pompsysteem, waarmee de verwarmde vloeistof met daarin de chemotherapie door de buikholte wordt gepompt. Het buikvlies en de oppervlakte van de organen wordt zo intensief blootgesteld aan de chemotherapie. Het spoelen duurt 90 minuten. Aan het eind van de operatie wordt vaak een drain in de buik geplaatst, zodat overtollig wondvocht uit de buikholte kan lopen. In sommige situaties wordt ook een drain in de borstholte geplaatst als er ook rondom het middenrif is
geopereerd.

De gehele operatie duurt 5-8 uur.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden