Psycho-educatie cursus manisch depressieve stoornis

De afdeling Psychiatrie biedt een cursus aan voor patiënten over het omgaan met een manisch depressieve stoornis. Ook hun partners of direct betrokken familieleden kunnen aan deze cursus deelnemen.

De cursus wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. Er is sprake van een manisch depressieve stoornis als iemand lijdt aan sterke schommelingen in de stemming, waarbij de stemming gedurende langere periode óf te uitgelaten óf zeer somber is. De cursus geeft uitleg over de ziekte, de behandeling, de leefregels en de omgang met een manisch depressieve stoornis. De patiënt en diens omgeving krijgen tips en adviezen om verschijnselen van een nieuwe ziekteperiode tijdig te herkennen. Uit onderzoek is gebleken dat de wijze waarop de patiënt en haar of zijn omgeving omgaan met MDS van invloed is op het beloop van de ziekte. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de cursus.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden