Therapieprogramma

Voor elke patiënt op de PAAZ stelt het multidisciplinair team een onderzoeks- en behandelplan op. Dit plan bestaat uit medisch psychiatrisch onderzoek en behandeling. Het behandelplan bestaat uit individuele-, relatie- en familiegesprekken en daarnaast groepsgewijze therapieën.

Bij groepstherapie volgt de patiënt in groepsverband een gestructureerd weekprogramma bestaande uit diverse toegesneden therapieën. De meeste mensen functioneren in het dagelijkse leven in groepsverbanden, zoals het gezin, de vriendenkring, familie en op het werk. Contact speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen die groepsverbanden kan de wijze waarop u contact maakt of onderhoudt zowel oorzaak als gevolg zijn van problemen en/of psychische klachten. Vaak is het zo, dat problemen en/of psychische klachten niet alleen voor u, maar ook voor uw relatie(s) met andere mensen gevolgen hebben. Met behulp van groepstherapie is het mogelijk deze problemen en/of psychische klachten duidelijk te maken. U wordt zich dan bewust van nieuwe mogelijkheden om op een andere manier met uw problemen en/of psychische klachten om te gaan. In de therapiegroep kunt u ontdekken dat u niet de enige bent met problemen. Door herkenning, erkenning, leren van elkaar en over elkaar, kunt u iets voor elkaar betekenen en leert u uw vaardigheden te vergroten. Het samenspel van de onderlinge contacten kan inzicht geven op het gebied van gedachten, gevoelens en handelen.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden