Verwijderen van de zaadbal

In de zaadbal, ook wel teelbal genoemd, kunnen goedaardige en kwaadaardige tumoren voorkomen. Bij een kwaadaardige tumor spreken we van kanker en moet de zaadbal worden verwijderd om te achterhalen welke soort tumor u heeft.

Naast een bloedonderzoek en een echo van de balzak is weefselonderzoek noodzakelijk. Zonder weefselonderzoek is niet precies te bepalen welke soort tumor u heeft. Dit weefselonderzoek kan alleen plaatsvinden nadat de zaadbal in zijn geheel verwijderd is. Deze operatie wordt bij een vermoeden vaak snel ingepland omdat sommige zaadbaltumoren snel kunnen groeien en uitzaaien. De uroloog verwijdert de zaadbal via een snede in de lies. De zaadbal wordt na de operatie opgestuurd naar de patholoog voor weefselonderzoek. De uitslag hiervan krijgt u een week later op de polikliniek Urologie. De snede in de lies wordt met zelf oplosbare hechtingen weer gesloten.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden