Catharina Ziekenhuis maakt resultaten en verbeteringen in zorg voor borstkanker zichtbaar

Het Catharina Ziekenhuis heeft het afgelopen anderhalf jaar de zorg voor borstkanker nog verder verbeterd. “Door onze processen en resultaten van behandelingen te vergelijken met die van andere Santeon ziekenhuizen zien we waar we ons kunnen verbeteren. Bovendien is een oplossing voor een vraagstuk binnen één van de zes andere Santeon ziekenhuizen vaak al voorhanden”, aldus borstkankerchirurg Yvonne van Riet van het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis.

De borstkankerprofessionals van de zeven Santeon ziekenhuizen zijn in 2016 samen gestart met het actief verbeteren van hun borstkankerzorg. Dat doen we aan de hand van verbetercycli. Iedere cyclus duurt een halfjaar. “In dat halfjaar vergelijken we de resultaten van behandelingen en de werkwijze van de artsen daarbij. Ieder ziekenhuis haalt uit die gesprekken en data de verbeterpunten die ze in hun eigen ziekenhuis oppakken. Samen verbeteren de teams zo de zorg voor al onze borstkankerpatiënten”, aldus Van Riet.

Nu, anderhalf jaar na de start, worden de resultaten van deze werkwijze zichtbaar. Elk Santeon ziekenhuis en dus ook het Catharina Ziekenhuis heeft de aanpak en resultaten van de verbetercyclus gepubliceerd op de eigen website. De patiënt krijgt op deze manier inzicht in wat we hebben verbeterd en waarom.

Sneller naar huis

Van Riet: “Zo kunnen in ons ziekenhuis dankzij deze samenwerking nu tachtig procent van de patiënten die een borstsparende operatie hebben gehad dezelfde dag nog naar huis. Voorheen lag dat percentage op ongeveer vijftig procent. We weten dat patiënten het meestal fijn vinden snel weer naar huis te kunnen. Dat meer mensen dezelfde dag nog naar huis kunnen, komt omdat we operaties anders plannen of sommige patiënten alternatieve, maar net zo effectieve pijnstilling geven. Die inzichten hebben we gekregen van andere Santeon ziekenhuizen.”

Beter meebeslissen over de behandeling

Door samen te werken, beschikt het Catharina Ziekenhuis over de behandelresultaten van veel meer dan alleen de eigen patiënten. “Uniek”,  aldus Van Riet: “Andere ziekenhuizen zoeken elkaar nauwelijks op. Daar is nog een hele wereld te winnen. In mijn spreekkamer heb ik nu meer  informatie over keuzes die patiënten met een vergelijkbare borstkanker-aandoening hebben gemaakt en wat de resultaten daarvan waren. Daardoor kan ik mijn patiënten beter adviseren over de effecten van een behandeling in de persoonlijke situatie en de patiënt nog beter betrekken bij beslissingen in het eigen behandeltraject. Het gaat dan om vragen, zoals: Welke behandeling sluit het beste aan bij mijn persoonlijke situatie? Welke ingreep heeft mijn voorkeur? Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken?”

Verbeteringen voor andere aandoeningen

De Santeon ziekenhuizen werken voor steeds meer aandoeningen op deze manier samen. De resultaten daarvan worden ook gedeeld.  Zo zijn bijvoorbeeld voor heupaandoeningen, prostaatkanker, longkanker en CVA – naar het voorbeeld van borstkanker – verbetertrajecten opgezet.

Santeon

Het Catharina Ziekenhuis is onderdeel van Santeon. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Om tot deze vernieuwing te komen, vergelijken de professionals van de Santeon ziekenhuizen systematisch behandelingen en resultaten. Hiermee brengen ze de onderlinge variatie terug en verbeteren ze de resultaten van behandelingen waardoor de kwaliteit van zorg in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. De waarde voor de patiënt staat hierbij centraal. De ziekenhuizen gaan te werk volgens het model van Value-Based Health Care dat Harvard-hoogleraar Michael Porter heeft ontwikkeld.

Bij de Santeon ziekenhuizen werken ruim 28.400 medewerkers, waarvan 1.798 specialisten. Een op de acht patiënten in Nederland bezoekt een Santeon ziekenhuis.

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Oproep

Santeon roept meer ziekenhuizen en artsen op om ons voorbeeld te volgen, om bij elkaar in de spreekkamer mee te kijken en transparant te zijn op uitkomsten van zorg. Namens Santeon sprak Douwe Biesma, voorzitter van Santeon, hierover met Trouw.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden