Hoogleraar Lukas Dekker: Hartritmestoornissen sneller in beeld met nieuwe technologie

Cardioloog-elektrofysioloog dr. Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis is benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zijn deeltijd leerstoel ‘Technology for outcome-driven cardiac care’ weerspiegelt de ambitieuze samenwerking tussen het grootste hartcentrum van Nederland en de TU/e in Brainport Eindhoven. Met deze leerstoel wordt een verdere impuls gegeven aan het ontwikkelen van technologische oplossingen om de kwaliteit van zorg te verbeteren voor hartpatiënten. “En door nieuwe toepassingen te ontwikkelen, willen we de alsmaar stijgende zorgkosten terugdringen”, aldus Dekker.

Dekker houdt zich bezig met screening en behandeling van patiënten met hartritmestoornissen. Naast onderzoek in een internationaal netwerk, zal hij in Brainport Eindhoven zijn bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe technieken om in een zo vroeg mogelijk stadium boezemfibrilleren vast te stellen. “Door de ziekte eerder op te sporen, kunnen we sneller met de behandeling starten waardoor we hartfalen en beroertes voorkomen”, zegt Dekker. In één van die onderzoeken werkt hij nauw samen met het slaapcentrum Kempenhaeghe. Samen onderzoeken zij de relatie tussen slaapstoornissen en hartritmestoornissen.

(tekst gaat door onder foto)

Artificial intelligence

Ook wordt gewerkt aan nieuwe technologie om de invasieve katheter-behandeling van boezemfibrilleren te verbeteren. “En een andere ambitie ligt op het gebied van kamerritmestoornissen die soms ook een fatale afloop kunnen hebben. Met behulp van geavanceerde beeldvorming en artificial intelligence willen we mensen die risico lopen op kamerstoornissen eerder opsporen.”

e/MTIC

Dekker is één van de trekkers van Eindhoven Medtech Innovation Center, kortweg e/MTIC. Een samenwerkingsverband van de TU/e, Philips, slaapcentrum Kempenhaeghe en de ziekenhuizen MMC en het Catharina Ziekenhuis. Binnen dat samenwerkingsverband wordt veel onderzoek gedaan naar medische innovaties. De partners verwachten dat de intensieve samenwerking tussen kliniek, wetenschap en industrie de ontwikkeltijd van research tot resultaat voor de patiënt aanmerkelijk verkort.

11 hoogleraren

Met Dekker komt het aantal hoogleraren in het Catharina Ziekenhuis op elf. Door de nauwe banden met verschillende academische centra levert het ziekenhuis veel eigen promovendi die bezig zijn met onderzoeken die direct te maken hebben met de patiëntenzorg.

Het Catharina Ziekenhuis staat bekend als ziekenhuis waar complexe ingrepen worden uitgevoerd, vooral op het gebied van hart- en vaataandoeningen en kanker. De medisch specialisten zoeken continu naar nieuwe behandelvormen om patiënten beter te helpen.

TU/e, Universiteit Maastricht en Universiteit Gent

Naast Lukas Dekker zijn ook vaatchirurg Marc van Sambeek, oud-cardioloog Nico Pijls, klinisch chemicus Volkher Scharnhorst en intensivist-anesthesioloog Erik Korsten als hoogleraar verbonden  aan de Technische Universiteit Eindhoven. Chirurg-oncoloog Harm Rutten, chirurg Ignace de Hingh, longarts Frank Smeenk, dermatoloog Peter Steijlen en vaatchirurg Joep Teijink zijn hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Gynaecoloog Dick Schoot is professor aan de Universiteit van Gent in België.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden