‘Astma en diabetes‘ spreekbeurten

Spreekbeurtkoffers over astma en diabetes

Het Catharina Ziekenhuis heeft ook spreekbeurtkoffers over astma en diabetes.

Diabetes

In Nederland hebben zo’n 6000 kinderen diabetes (suikerziekte). Elke 25 jaar verdubbelt dat aantal. Op elke school zit minstens één kind met diabetes. Kinderen met diabetes moeten continu hun glucosewaarde in de gaten houden en opletten bij alles wat ze eten. De kinderen zelf, hun ouders, maar ook hun omgeving op school en bij de sportclub moeten hiermee leren omgaan. In de spreekbeurtenkoffer vind je diverse boekjes en materialen met betrekking tot diabetes zoals een diabetesspuit, glucosemeetapparaat en diabetespomp.

De spreekbeurtenkoffer ‘Diabetes’ kun je reserveren bij de kinderdiabetesverpleegkundige via 040 – 239 92 45.

Astma

Ongeveer 115.000 kinderen in Nederland hebben astma. Astma is een ontsteking van de luchtwegen die dokters (nog) niet kunnen genezen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: zij worden kortademig, ademen ‘piepend’ of moeten hoesten. In de spreekbeurtenkoffer vind je onder andere diverse inhalatiespulletjes, kleurplaten en tips hoe je je spreekbeurt kan opbouwen.

De spreekbeurtenkoffer ‘Astma’ kun je reserveren bij de polikliniek Kindergeneeskunde: 040 – 239 92 00.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden