Koploper in prostaatkankeroperaties!

Sommige ziekenhuizen hebben meer ervaring dan anderen. Zo is het Catharina Ziekenhuis onder meer gespecialiseerd in prostaatkanker. Die specialisatie is ontstaan door samen te werken met het Radboudumc en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in de Prosper Samenwerkende prostaatkankerklinieken. En met succes. Want het aantal positieve snijvlakken is sinds die samenwerking met 10 procent afgenomen en het percentage patiënten dat drie maanden na de operatie weer volledig in staat is om de urine op te houden, is gestegen van 20,5 naar 45,8 procent.

Die succesvolle samenwerking is niet onopgemerkt gebleven. Zorgverzekeraar CZ stimuleert landelijke netwerken van medisch specialisten, omdat zij ziet dat samenwerken betere zorg levert.

Bekijk de CZ-video: Koploper in prostaatkanker door samenwerking

De belangrijkste succesfactor van Prosper? Urologen uit de drie aangesloten ziekenhuizen voeren samen alle operaties uit met de Da Vinci robot op de Prosper-locatie CWZ. Ze hebben zich de afgelopen jaren volledig gespecialiseerd in prostaatkankeroperaties en hebben ervaring opgedaan in toonaangevende centra in Europa en Amerika. De urologen binnen Prosper hebben tot nu toe meer dan 2.000 robotoperaties uitgevoerd waarmee het centrum tot de top drie van Nederland behoort.

Betere behandelmogelijkheden

Door de prostaatkankerzorg te concentreren, krijgen patiënten toegang tot betere behandelmogelijkheden. Uroloog dr. Eric Vrijhof van het Catharina Ziekenhuis: “Voordeel voor de patiënt is dat hij door de eigen vertrouwde uroloog geopereerd wordt en bij deze uroloog na de operatie ook onder behandeling blijft, in het eigen ziekenhuis. Alleen de operatie vindt plaats op de locatie CWZ in Nijmegen. Door deze concentratie van zorg, behandelen we op jaarbasis meer patiënten met dezelfde aandoening. Dat leidt tot meer ervaring bij artsen en verpleegkundigen.”

Prosper Samenwerkende Prostaatkankerklinieken

In het prostaatkankercentrum wordt zo veel mogelijk zenuwsparend – belangrijk voor erectiebehoud – geopereerd. “Door te opereren met de Da Vinci robot zijn er minder risico’s. De chirurg heeft een vergroot driedimensionaal zicht en de instrumenten zijn beweeglijker. De operatie kan daardoor nauwkeuriger en zorgvuldiger worden uitgevoerd. Hierdoor sparen we nog beter de zenuwbundels. Door goed zicht op de plasbuis kunnen we waterdichte verbindingen maken met de blaas voor een optimaal continentieresultaat. Het bloedverlies is beduidend minder en de operatie is veel minder ingrijpend”, aldus uroloog dr. Michiel Sedelaar van het Radboudumc. “Door de jarenlange samenwerking is de ervaring en de het kennisniveau binnen het centrum hoog. We streven naar oncologische en functionele uitkomstresultaten die vergelijkbaar zijn met andere topcentra in Europa.”

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden