Lokale verdoving na borstkankeroperatie is veilig en van grote meerwaarde voor patiënt

Veel vrouwen ondervinden na een borstkankeroperatie hevige pijn in het gebied rond de borst en de oksel. Door lokale verdoving in te spuiten tussen de spierlagen van de borst (PECS-blok), kunnen we op een andere veilige manier die pijn aanzienlijk verminderen.

“Tot nu toe werd enkel medicatie via het infuus of in tabletvorm gegeven. Het PECS-blok is van grote meerwaarde voor de patiënt, want zij ervaren minder pijn. Dat blijkt uit de pijnscores die zij geven”, zegt anesthesioloog dr. Barbara Versyck van het Catharina Ziekenhuis. Zij promoveerde onlangs aan de Universiteit van Antwerpen met een onderzoek naar deze zogenaamde PECS blokken.

Echobeelden

Door het zetten van een zogenaamd PECS blok, verdooft de anesthesioloog het gebied van de borst en de oksel. Dit gebeurt door lokaal een verdoving in te spuiten tussen de spierlagen van de borstwand met behulp van echobeelden. “Tussen die spierlagen lopen diverse zenuwen waardoor we in staat zijn een groot gedeelte van de borst en de oksel te verdoven. Een techniek die makkelijk aan te leren is en van grote waarde is voor patiënten na bijvoorbeeld borstkankeroperaties”, legt Versyck uit.

Pijn aanzienlijk verlichten

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. “Voor de meeste borstkankerpatiënten is een operatie een noodzakelijk stap in het behandeltraject. De ingreep gebeurt onder algehele narcose en de pijn na de operatie kan hevig zijn. De patiënten krijgen voor deze pijn vaak morfine en paracetamol. We zijn nu in staat om op een andere veilige en effectieve manier deze pijn aanzienlijk te verlichten, waardoor patiënten zich comfortabeler voelen wat het herstel bevordert. Dit blijkt uit lagere pijnscores na een operatie, minder morfinenood en een hoge patiënttevredenheid.”

Techniek is niet helemaal nieuw

Versyck benadrukt dat deze techniek niet helemaal nieuw is. “Sommige anesthesisten maakten al gebruik van deze techniek, die voor het eerst beschreven is in 2012. Door mijn onderzoek is de techniek nu wetenschappelijk onderbouwd en kan deze eenduidig in alle ziekenhuizen ter wereld worden toegepast”, legt Versyck uit, “het is een veilige techniek die van grote meerwaarde is voor patiënten die borstchirurgie ondergaan.”

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden