M.C. Maarten Greef de

M.C. Maarten Greef de

Apotheker
Afdeling(en)
Apotheek, Catharina Kanker Instituut
Aangesteld
BIG registratienr.
89059499317

Als apotheker van de transmurale apotheek, de Catharina Apotheek, ben ik betrokken bij de extramurale specialistische farmacotherapeutische patiëntenzorg.
De Catharina Apotheek is een organisatieonderdeel van de ziekenhuisapotheek. Samen met de vakgroep streven we naar verhoging van kwaliteit van zorg en medicatieveiligheid door de aanwezige kennis van specialistische medicatie en de korte lijnen met medisch specialisten.

Met de Catharina Apotheek streven we naar een verbetering van service en verhoging van gemak voor de patiënt. De patiënt kan na zijn ziekenhuisbezoek direct zijn medicatie meenemen. Dit zorgt voor gemak en service voor onze patiënten. Ons assortiment is afgestemd op de recepten die specialisten uitschrijven. De korte lijnen met medisch specialisten maken het werk in de Catharina Apotheek plezierig en afwisselend.

Aandachtsgebieden

  • Extramurale levering van genees- en hulpmiddelen
  • Overige zaken zoals medicatiebewaking, patiëntenvoorlichting, wet- en regelgeving, vergoedingsystematiek en machtigingenbeleid

Opleidingen & ervaringen

  • 2003 – 2011: Werkzaam als apotheker, Apotheek Soestdijk
  • 2003: Opleiding tot apotheker, Universiteit Utrecht

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie (NVPF)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden