M.C. (Maarten) de Greef

M.C. (Maarten) de Greef

Afdeling(en)
Apotheek
Aangesteld
BIG registratienr.
89059499317

Als apotheker van de poliklinische apotheek, de Catharina Apotheek, ben ik betrokken bij de extramurale specialistische farmacotherapeutische patiëntenzorg.
Met Catharina Apotheek als organisatieonderdeel van de ziekenhuisapotheek streven we naar verhoging van kwaliteit van zorg en medicatieveiligheid door de aanwezige kennis van specialistische medicatie en de korte lijnen met medisch specialisten.

We streven naar een verbetering van service en verhoging van gemak voor de patiënt. De patiënt kan na zijn ziekenhuisbezoek of opname direct zijn medicatie meenemen. Dit zorgt voor gemak en service voor onze patiënten. Ons assortiment is afgestemd op de recepten die specialisten uitschrijven.

Aandachtsgebieden

  • Extramurale levering van genees- en hulpmiddelen
  • Geneesmiddel Vergoeding Systematiek en machtigingenbeleid
  • Medicatiebegeleiding bij ontslag
  • Thuistoediening van complexe geneesmiddelen 

Opleidingen & ervaringen

  • 2005: Registratie tot specialist openbare farmacie
  • 2003 – 2011: Werkzaam als apotheker, Apotheek Soestdijk
  • 2003: Farmacie, Universiteit Utrecht

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • Collectief Poliklinische Farmacie (CPF)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden