M.P.A.H. (Helma) SengerS

M.P.A.H. (Helma) SengerS

Afdeling(en)
Dermatologie
Aangesteld
BIG registratienr.
59014606381

Sinds 1977 ben ik in het Catharina Ziekenhuis werkzaam geweest als verpleegkundige en afdelingsmanager.

In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar de afdeling Dermatologie. Vanaf 2011 heb ik de opleiding Master Physician Assistant gevolgd aan de Hogeschool in Utrecht, waarbij ik me op de polikliniek Dermatologie verder kon bekwamen in de dagelijkse praktijk.

Mijn aandachtsveld is de dermato-oncologie; op mijn spreekuren zie en behandel ik patiënten met huidkanker en daarnaast verricht ik kleine chirurgische ingrepen aan de huid.

Tevens fungeer ik als casemanager voor patiënten met huidkanker. Het toenemend aantal patiënten met huidkanker maakt een goede organisatie van zorg onmisbaar en als casemanager wil ik daar graag een grote rol in spelen.

Aandachtsgebieden

 • Dermato-oncologie
 • Kleine chirurgische ingrepen
 • Casemanager voor melanoompatiënten en organisatie MDO Huidtumoren
 • Ontwikkelen en up-to-date houden van oncologische zorgpaden en protocollen

Opleidingen & ervaringen

 • Verpleegkundige A
 • Kinderverpleegkundige
 • Management van Zorgorganisaties
 • Master Physician Assistant

Nevenactiviteiten

 • (Na)scholing over huidkanker en dermato-chirurgie voor diverse beroepsgroepen
 • Triagist huisartsenpost

Lidmaatschappen

Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)

Publicaties

 • 2014 Wetenschappelijk (pilot-)onderzoek: ‘Verschil in pijnbeleving bij lokale anesthesie tussen lidocaïne/adrenaline 1% en de gebufferde variant’.

Voor de posterpresentatie van dit onderzoek in april 2014 de wetenschapsprijs ontvangen van het Catharina Ziekenhuis en in oktober 2014 een eervolle vermelding op de wetenschapsdag van de Santeon ziekenhuizen.

 • 2016 Medewerking verleend aan diverse RCT’s waaronder hechtstudie MUMC+/Catharina Ziekenhuis; (gepubliceerd juli 2017 in JAAD), AKTI-trial en SCIN-trial (lopend)
 • 2017 Lid werkgroep richtlijn plaveiselcelcarcinoom

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden