Nierpatiënten krijgen inzicht in zorguitkomsten

De Santeon ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, hebben een infographic ontwikkeld voor patiënten met nierschade. Zo weten patiënten nog beter wat ze kunnen verwachten van de zorg in een Santeon ziekenhuis.

De patiëntgerichte infographic is ontwikkeld binnen het Experiment Uitkomstindicatoren dat onderdeel uitmaakt van het programma Uitkomstgerichte Zorg van VWS. De data zijn afkomstig vanuit het Samen Beter programma van Santeon, Nefrovisie en de landelijke indicatoren. Nierpatiënten zijn via Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) betrokken geweest bij de totstandkoming van de infographic. De patiëntgerichte infographic is ontwikkeld binnen het Experiment Uitkomstindicatoren, dat onderdeel is van het programma Uitkomstgerichte Zorg van VWS.

Kwaliteit van leven

René van den Dorpel, internist-nefroloog in het Maasstad Ziekenhuis: “Deze infographic voor patiënten is een mooie eerste stap in transparantie van zorguitkomsten. We hebben de klinische data op een begrijpelijke en bruikbare manier voor nierpatiënten in een overzicht gezet zodat patiënten snel en eenvoudig de informatie tot zich kunnen nemen. Dit kan hen helpen bij het krijgen van inzicht in de uitkomsten van een behandeling. De volgende stap is dat we door de patiënt gerapporteerde uitkomsten meenemen in de infographic. Dit zijn de PROMs data. Deze betreffen bijvoorbeeld klachten en informatie over de ervaren gezondheid door patiënten, zoals de fysieke gevolgen van een behandeling. Dit bepaalt grotendeels de kwaliteit van leven. Voor veel patiënten zijn dit belangrijke onderwerpen om met hun arts te bespreken.”

Keuzehulp

Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon zijn meerdere keuze-ondersteunende middelen voor nierpatiënten en zorgverleners ontwikkeld. Ter ondersteuning van het gesprek in de spreekkamer is een dashboard nierschade beschikbaar. Individuele klinische en patiënt gerapporteerde uitkomsten worden met dit dashboard inzichtelijk voor zowel de nierpatiënt als de betrokken zorgverleners. Het dashboard kan worden gebruikt bij samen beslissen. Voor keuze-ondersteuning bij de behandeling van nierschade is de keuzehulp nierfalen beschikbaar. 

De infographic is beschikbaar op de website van Santeon. Ook is een procesbeschrijving beschikbaar hoe de patiëntgerichte infographic nierschade tot stand is gekomen.Kijk hier voor meer informatie over het Experiment Uitkomstindicatoren.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden