Neuropsychologisch onderzoek

Het kan zijn dat u door uw medische specialist (meestal de neuroloog, of geriater of psychiater) bent doorverwezen in verband met cognitieve klachten zoals geheugen- aandacht- of woordvindproblemen. Op de afdeling medische psychologie kan worden geadviseerd een neuropsychologisch onderzoek (NPO) uit te voeren.

 

Dit NPO is een onderzoek waarin de verschillende functies van de hersenen (geheugen, concentratievermogen, taalvaardigheden, planning/organisatie) uitgebreider getest worden. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • het intakegesprek; in dit gesprek worden de (cognitieve) klachten besproken met u en (indien mogelijk) een partner of naaste.
  • het testonderzoek; hier wordt middels verschillende testen het cognitieve functioneren in kaart gebracht.
  • het adviesgesprek; hierin worden de onderzoeksresultaten met u besproken en adviezen gegeven.
  • een eventuele behandeling.

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden