Kinderen voorbereiden op een operatie

Voor de meeste kinderen is een operatie heel spannend. Het is daarom belangrijk om uw kind goed voor te bereiden. Kinderen die goed voorbereid zijn, zijn minder angstig en voelen na de ingreep minder pijn. Wij helpen u graag bij de voorbereiding en geven u enkele tips.

Voorbereiding

Wat kunt u thuis al doen?

Vertel uw kind eerlijk wat er gaat gebeuren en dat het pijn of verdriet kan hebben. Jonge kinderen kunt u uitleg geven in de vorm van een spel, bijvoorbeeld met een dokterssetje. Ook kunt u een boek voorlezen. Uw kind kan ondanks een goede voorbereiding toch nog bang zijn. Maak duidelijk dat u uw kind begrijpt en dat het zijn angst mag uiten.

Kinderwebsite

Neem ook een kijkje op de kinderwebsite van het Catharina Ziekenhuis. Hier kunt u met uw kind informatie vinden over verschillende onderzoeken en apparaten.

Kennismaken met de afdeling

Weet u zélf wat er met uw kind gaat gebeuren voor, tijdens en na de operatie? Uw kind heeft namelijk behoefte aan uw steun. U kunt deze steun geven door uw kind te vertellen wat er gaat gebeuren. De kinderafdeling helpt u hier graag bij. Kinderen en hun ouders kunnen vooraf kennis komen maken op de afdeling. U proeft sfeer, krijgt dan informatie over het verblijf en ontmoet enkele medewerkers.

Nuchter zijn

Uw kind moet een aantal uren voor de operatie nuchter blijven. Dat wil zeggen dat het niets mag eten en drinken. Uw kind ervaart dat misschien als een straf. Leg uit dat een tijdje niets drinken of eten helpt om spugen na de operatie te voorkomen.

Medicatie

Voor de operatie krijgt uw kind een premedicatie in de vorm van een drankje. Hiervan wordt uw kind wat meer ontspannen en slaperig. Daarnaast geven we uw kind een paracetamol-zetpil. Die helpt alvast tegen de pijn na de operatie.

Pyjama van het ziekenhuis

Uw kind krijgt voor de operatie een pyjamajas van het ziekenhuis aan. Neemt u ook gerust een pyjama mee voor na de operatie.

Meegaan naar de operatie

We stellen het op prijs als één ouder aanwezig is als we met de narcose beginnen. De inleiding tot de narcose duurt enkele minuten. Stimuleer uw kind om naar de anesthesioloog te luisteren en praat rustig tegen uw kind. Gebruik de eigen woorden van het kind en houd de hand vast. Als u benoemt en vertaalt wat er gebeurt, helpt u uw kind om de situatie onder controle te krijgen. Als uw kind onder narcose gaat, kan het de ogen wegdraaien. Dit ziet er vaak vervelend uit maar is een normale reactie.Na de operatie mag u op de uitslaapkamer zijn bij uw kind. Het is niet wenselijk om te wisselen van ouder. Wij begrijpen heel goed dat u beide graag bij het kind bent, maar we willen op de Operatiekamers ook graag zoveel mogelijk rust en privacy bieden aan andere patiënten.

Voorbereidingskoffertje

De vereniging Kind en Ziekenhuis heeft een voorbereidingskoffertje ontwikkeld. Dit koffertje helpt ouders bij de voorbereiding. Het voorbereidingskoffertje is gevuld met prentboeken, speelgoed en diverse ziekenhuisspullen zoals een narcosekapje en operatiekamerkleding. Ook is een fotoboek toegevoegd zodat het kind ziet hoe het Catharina Ziekenhuis eruit ziet. Op die manier raakt uw kind vertrouwd met wat er gaat gebeuren. Wilt u het koffertje lenen? Bel dan met onze kinderafdeling op telefoonnummer 040 – 239 82 00.

Een spoedoperatie

Wanneer we uw kind onverwacht moeten opereren, heeft u uw kind niet kunnen voorbereiden. Op de kinderafdeling probeert een pedagogische medewerker of een verpleegkundige uw kind alsnog voor te bereiden op de operatie. Het is belangrijk om uw kind tijdens de opname te laten weten wat er aan de hand is. Vertel waarom een bepaald onderzoek of een operatie heeft plaatsgevonden en wat uw kind verder in het ziekenhuis kan verwachten.


Na de operatie

Na de operatie brengen we uw kind naar de uitslaapkamer (recovery). De narcose werkt dan nog. We vragen u om op de uitslaapkamer te wachten tot uw kind wakker wordt. Uw kind ziet u dan meteen als het wakker wordt. Kinderen kunnen na de operatie wat slaperig en/of misselijk zijn. Ze zien soms wat bleek en hebben over het algemeen dorst. Uw kind mag meteen proberen iets te drinken. Op de uitslaapkamer controleren we continu de vitale functies van uw kind. Als de gezondheidstoestand van uw kind stabiel is en het voldoende wakker is, dan lichten we de verpleegkundige van de Kinderafdeling in. Die komt uw kind ophalen. U en uw kind verblijven dan op de Kinderafdeling, totdat uw kind weer mee naar huis mag.

Blijven slapen

Als uw kind in het ziekenhuis moet overnachten, kan één van de ouders naast het kind slapen. Hierover leest u meer in de folder Kinderafdeling.


Naar huis

Het hangt van de soort operatie af wanneer uw kind naar huis mag. Is uw kind in dagopname geopereerd? Dan mag het meestal naar huis als het:

  • goed wakker is
  • iets gedronken heeft
  • niet misselijk is
  • geplast heeft
  • wanneer de situatie voldoende stabiel is

Soms wil de arts uw kind eerst nog even zien of in ieder geval op de hoogte gesteld worden, voordat uw kind naar huis gaat. Als u naar huis gaat, geeft de verpleegkundige u richtlijnen mee over eventuele medicijnen, een dieet, verzorging en beweging. Ook hoort u wanneer uw kind voor controle verwacht wordt. Als er thuis onverwacht problemen ontstaan die met de operatie te maken hebben, kunt u onze kinderafdeling dag en nacht bereiken.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden