Palliatieve zorg

Palliatieve zorg van het Catharina Ziekenhuis begint als duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Soms kan de ziekte nog wel worden afgeremd, het kan ook zijn dat de behandeling zich vooral richt op het voorkomen en verminderen van klachten.

Het Catharina Ziekenhuis biedt palliatieve zorg aan patiënten op het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Soms kan de ziekte nog wel worden afgeremd, het kan ook zijn dat de behandeling zich vooral richt op het voorkomen en verminderen van klachten.

Wat is palliatieve zorg?

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt en naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Goede symptoombestrijding is daarbij erg belangrijk. Bijvoorbeeld het behandelen van pijn, misselijkheid, benauwdheid, slaapproblemen, jeuk en andere klachten. Ook is er in de palliatieve zorg veel aandacht voor psychische, sociale en spirituele aspecten, zowel bij de patiënt als bij de naasten. Het is belangrijk om vooruit te kijken naar wat er mogelijk kan gebeuren, daarop voorbereid te zijn en beslissingen samen te nemen. We adviseren onze patiënten om tijdig met de arts te praten over wensen, verwachtingen en grenzen in de behandelingen rond het levenseinde.

Het palliatief team

Het Catharina Ziekenhuis heeft een palliatief team. Dit team bestaat uit een geriater en internist-oncoloog met een aanvullende opleiding palliatieve zorg, een anesthesioloog-pijngeneeskundige en een aantal palliatief verpleegkundigen. Het team wordt ondersteund door diverse andere disciplines in het ziekenhuis.

Patiëntenfolders

Lees voor meer informatie ook de folders over palliatieve zorg in het Catharina Ziekenhuis:

Vragen en problemen

Vragen en problemen waarvoor de arts het palliatief team kan raadplegen zijn bijvoorbeeld:

  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, benauwdheid, angst of misselijkheid;.
  • Beslissingen rondom het levenseinde en stopzetten van behandelingen.
  • Psychische gevolgen van het ongeneeslijk ziek zijn.
  • Vragen op spiritueel gebied.
  • Veranderingen in het sociale leven van patiënten.
  • Organisatie van zorg en overbelasting mantelzorg.

Actueel

Meer weten?

Wilt u graag een beroep doen op het palliatief team van het Catharina Ziekenhuis? Vraag dit aan uw behandelend arts.