Palliatieve zorg

Palliatieve zorg van het Catharina Ziekenhuis begint als duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Soms kan de ziekte nog wel worden afgeremd, het kan ook zijn dat de behandeling zich vooral richt op het voorkomen en verminderen van klachten.

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over een consultteam dat gespecialiseerd is in het verlenen van ondersteunende en palliatieve zorg. Dit is zorg voor mensen bij wie genezing van de ziekte niet meer mogelijk is of die zeer kwetsbaar zijn. Met deze zorg willen we de kwaliteit van leven verbeteren of zo goed mogelijk behouden.

Wat is ondersteunende en palliatieve zorg?

De behandeling en zorg in de palliatieve fase is vooral gericht op verminderen van uw klachten en ondersteuning bij problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen. De wensen van u als patiënt staan hierbij voorop. 

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met de zorg voor terminale patiënten met een ongeneeslijke, kwaadaardige aandoening, maar palliatieve zorg begint echter al eerder, namelijk op het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Ondersteunende en palliatieve zorg kan echter ook waardevol zijn en ingezet worden voor mensen met andere vormen van ongeneeslijke ziekten, zoals COPD, dementie, ALS of hartfalen. 

Ondersteunende en palliatieve zorg gaat verder dan de lichamelijke aspecten van de ziekte en behandeling. Ook het proces van verwerken, je leven aanpassen aan de ziekte en zingevingsvraagstukken verdienen aandacht en begeleiding. Dit om u en uw naasten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode van uw leven. 

Ondersteunende en palliatieve zorg kan op elk gewenst moment tijdens het ziekteproces worden ingezet, ook terwijl u behandelingen ondergaat zoals chemotherapie, bestraling of een chirurgische ingreep. De duur van de palliatieve fase verschilt per patiënt en ziekte. Het kan een periode van jaren tot maanden zijn, maar ook soms enkele weken.

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg

Het consultteam bestaat uit:

 • Drie verpleegkundig consulenten
 • Een internist-oncoloog
 • Een geriater
 • Een anesthesioloog-pijnspecialist. 

Daarnaast werkt het consultteam nauw samen met

 • een specialist ouderengeneeskunde-kaderarts palliatieve zorg,
 • een apotheker,
 • een medisch
 • maatschappelijk werker
 • een geestelijk verzorger
 • Transferverpleegkundigen
 • Verpleegkundige pijngeneeskunde
 • Technisch Thuiszorg Verpleegkundige

 waarbij wekelijks een overleg plaatsvindt. 

Zo nodig worden nog andere hulpverleners betrokken, zoals uw huisarts, thuiszorg, psycholoog, een diëtist of fysiotherapeut. Het consultteam heeft een adviserende rol en geeft advies aan uw behandelaar (arts en/of verpleegkundige). Uw behandelaar blijft verantwoordelijk voor uw behandeling en verzorging. Het consultteam is hierop aanvullend en ondersteunend.

Patiëntenfolders

Lees voor meer informatie ook de folders over palliatieve zorg in het Catharina Ziekenhuis:

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Behandeling en ondersteuning bij lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld pijn, kortademigheid, misselijkheid, obstipatie en vermoeidheid.
 • Behandeling en ondersteuning bij psychosociale klachten, zoals angst of somberheid.
 • Ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen zoals: wat is voor mij nu belangrijk of hoe afscheid te nemen van het leven?
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals starten, doorgaan of stoppen met behandelen.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven, rouw en verdriet.
 • Ondersteuning en begeleiding van uw naasten.
 • Uitleg en informatie over specifieke onderwerpen zoals palliatieve sedatie en euthanasie.
 • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospice voorzieningen of andere instellingen in de regio. Dit in samenwerking met transferbureau.
 • Een goede samenwerking met andere hulpverleners, zoals huisarts, geestelijk verzorger, maatschappelijk werk, psycholoog en thuiszorg.

Actueel

Meer weten?

Wilt u graag een beroep doen op het palliatief team van het Catharina Ziekenhuis? Vraag dit aan uw behandelend arts.