Patiënten krijgen beste ontslaggesprek in Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis behoort op het onderdeel ‘ontslaggesprek met patiënten’ tot de beste drie ziekenhuizen van Nederland. Dat blijkt uit de recente Consumer Quality index-Ziekenhuizen (kortweg CQ-i). CQ-i is een meetinstrument waarmee op een onafhankelijke manier de ervaringen van patiënten worden gemeten.

Speciaal voor het ontslaggesprek maakte het ziekenhuis een boekje, met daarin alle belangrijke thema’s die besproken moeten worden als een patiënt het ziekenhuis verlaat. Zodra de ontslagdatum bekend is krijgt de patiënt het boekje om zich voor te bereiden op het ontslaggesprek. Ook wordt het gesprek ruim van te voren aangekondigd, zodat de partner of de kinderen erbij kunnen zijn.

Duidelijke leefregels voor de patiënt
Patiënten krijgen tijdens het gesprek door een verpleegkundige op alle belangrijke vragen mondeling en schriftelijk een antwoord op maat. Zo wordt op een heldere manier duidelijk wat onder meer de leefregels zijn na een operatie, of autorijden is toegestaan, welke medicijnen gebruikt moeten worden en wat de eventuele bijwerkingen van de behandeling kunnen zijn. Het boekje wordt daarbij ook gebruikt als geheugensteun voor zowel patiënt als verpleegkundige, zodat alle thema’s besproken worden.

Patiënten kunnen tijdens het ontslaggesprek ook aangeven of zij na hun ontslag uit het ziekenhuis thuis gebeld willen worden door de verpleegkundige. In dit gesprek checkt de verpleegkundige hoe de patiënt de kwaliteit van de geleverde zorg ervaren heeft en beantwoordt eventuele vragen.

De laatste twee jaar heeft het ziekenhuis veel aandacht geschonken aan het ontslaggesprek. Een speciaal zorgteam is in andere ziekenhuizen op zoek gegaan naar de best practices op dit voor de patiënt zeer belangrijke onderdeel van de behandeling. Aan de hand van die goede voorbeelden heeft het Catharina Ziekenhuis een eigen aanpak ontwikkeld die per afdeling aangepast kan worden. Onlangs zijn de laatste afdelingen overgegaan op de nieuwe methode. De verwachting is dat het ziekenhuis in de nieuwe CQ-i-meting door patiënten zelfs nóg beter wordt gewaardeerd op het onderdeel ‘ontslaggesprek’.

Wat is CQ-i?
Het Catharina Ziekenhuis meet de ervaringen van patiënten met de Consumer Quality index voor ziekenhuizen (CQ-i-ziekenhuizen). Dit is het landelijke meetinstrument dat is ontwikkeld in samenwerking met Santeon en inmiddels door meer dan veertig ziekenhuizen in Nederland wordt gebruikt. De eenduidige wijze van meten maakt onderling vergelijken tussen de deelnemende ziekenhuizen mogelijk, waardoor best practices zichtbaar worden en ziekenhuizen en vakgroepen van elkaar kunnen leren.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden