Patiëntervaringsonderzoek

Het Catharina Ziekenhuis onderzoekt doorgaans de ervaringen van patiënten met de Consumer Quality Index-Ziekenhuizen (CQI-Z). Dit onderzoek hebben we ontwikkeld samen met de andere Santeon ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Elk jaar vragen we een grote groep patiënten om aan dit onderzoek mee te doen, door het invullen van een vragenlijst. Andere (Santeon) ziekenhuizen gebruiken de CQI-Z ook. Door de grootschalige en eenduidige meting kunnen wij onze scores vergelijken. Met de resultaten uit de CQI-Z kunnen we de kwaliteit van onze patiëntenzorg heel gericht verbeteren.

Resultaten CQI-Z 2018: ziekenhuisopname

Op de algemene beoordeling van het ziekenhuis na een ziekenhuisopname scoort het Catharina Ziekenhuis een 8,4. De Santeon ziekenhuizen hebben samen gemiddeld een 8,3.

51,5% van onze klinische patiënten beveelt het Catharina Ziekenhuis aan bij vrienden en familie voor een klinische opname, gemiddeld binnen Santeon beveelt 44,7% van de patiënten de instelling aan.

Patiënten geven aan dat ze het meest tevreden zijn over ontvangst op de afdeling en de samenwerking tussen zorgverleners. Patiënten willen graag verbetering zien op de inhoud van het opnamegesprek en de communicatie rond medicatie.

CQI-Z 2018: Cijfers per Santeon ziekenhuis voor 'ziekenhuisopname'

 rapportcijferaanbevelers (9 of 10)
Santeon gemiddelde 8,3 44,7%
Catharina Ziekenhuis 8,4 51,5%
Martini ziekenhuis 8,5 54,8%
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 8,3 43,4%
St. Antonius ziekenhuis 8,3 42,6%
Medisch Spectrum Twente 8,4 42,2%
Maasstad Ziekenhuis 8,0 29,1%

Resultaten CQI-Z 2018: polikliniek

Voor de beoordeling van de poliklinieken scoort het Catharina Ziekenhuis een 8,6. De Santeon ziekenhuizen hebben samen gemiddeld een 8,3.

56,4% van onze poliklinische beveelt het Catharina Ziekenhuis aan bij vrienden en familie voor een poliklinisch bezoek of behandeling. Dat is hoger dan de Santeon benchmark waarbij gemiddeld 44% het betreffende ziekenhuis aanbeveelt.

Patiënten geven aan dat ze het meest tevreden zijn over bejegening en communicatie van de arts en zorgverleners en de ontvangst op de polikliniek.

CQI-Z 2018: Cijfers per Santeon ziekenhuis voor 'polikliniek'

 rapportcijferaanbevelers (9 of 10)
Santeon gemiddelde 8,3 44%
Catharina Ziekenhuis 8,6 56,4%
Martini ziekenhuis 8,4 48%
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 8,3 42,4%
St. Antonius ziekenhuis 8,2 37,5%
Medisch Spectrum Twente 8,4 47%
Maasstad Ziekenhuis 8,3 39,8%

Hoe werkt de CQI-Z?

Wij sturen een brief naar patiënten die in ons ziekenhuis hebben gelegen of de polikliniek hebben bezocht. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Als u een uitnodiging krijgt, kunt u via internet de vragenlijst invullen. In de brief staat een unieke inlogcode, die u toegang geeft tot de korte digitale vragenlijsten.

Anonimiteit gegarandeerd

Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar zien nooit of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven.

Veelgestelde vragen over CQI-Z

 1. Wat houdt het patiëntenervaringsonderzoek in?
 2. Welke patiënten worden benaderd?
 3. Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?
 4. Is het onderzoek anoniem?
 5. Hoe worden patiënten op de hoogte gesteld van de resultaten?
 6. Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?
 7. Wat heb ik als patiënt aan het onderzoek?
 8. Hoe kan ik deelnemen?
 9. Ik heb een uitnodigingsbrief ontvangen om de digitale vragenlijst in te vullen, maar ik heb geen internet. Kan ik toch aan het onderzoek meedoen?
 10. Ik ben de uitnodigingsbrief kwijt. Kan ik alsnog meedoen aan het onderzoek?
 11. Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?
 12. Ik wil niet aan het onderzoek meedoen, maar wel een ervaring of klacht doorgeven. Hoe doe ik dat?

1. Wat houdt het patiëntenervaringsonderzoek in?

Het onderzoek heet de Consumer Quality Index (CQI-Z). Deze index is de meest voorkomende methode om te onderzoeken wat patiënten belangrijk vinden. Ook onderzoekt de index wat hun ervaringen zijn met de zorg die zij hebben ontvangen. Het doel is om de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen te verbeteren. U, als patiënt, kunt ons namelijk van belangrijke verbeterinformatie voorzien. De Santeon-ziekenhuizen vergelijken hun resultaten onderling, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de verbetering van kwaliteit van zorg.

2. Welke patiënten worden benaderd?

Steekproefsgewijs worden patiënten benaderd die de polikliniek hebben bezocht of in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.

3. Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?

Door deel te nemen aan het onderzoek draagt u bij aan de verbetering van zorg in het ziekenhuis. Mee doen is geheel vrijwillig en uw antwoorden op het onderzoek worden volledig anoniem verwerkt. Zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in welke antwoorden u heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft absoluut geen gevolgen voor uw behandeling of zorgverzekering.

4. Is het onderzoek anoniem?

Ja, het onderzoek is anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van het Catharina Ziekenhuis en in samenwerking met uw zorgverzekeraar uitgevoerd door MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau. MediQuest heeft geen inzicht in uw patiëntgegevens. Zij behandelt de onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk. Het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar weten niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven.

5. Hoe worden patiënten op de hoogte gesteld van de resultaten?

De resultaten van het onderzoek worden bekendgemaakt op de website van het Catharina Ziekenhuis.

6. Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

De resultaten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening in het Catharina Ziekenhuis te verbeteren. De resultaten worden gepubliceerd op de website van het Catharina Ziekenhuis. Tevens worden de resultaten gebruikt als verantwoording naar externe partijen zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

7. Wat heb ik als patiënt aan het onderzoek?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de patiëntenzorg in het Catharina Ziekenhuis te verbeteren. Het Catharina Ziekenhuis publiceert de resultaten op haar website. Zo kunt u zien op welke gebieden wij als ziekenhuis goed scoren, en waar het beter kan.

8. Hoe kan ik deelnemen?

U kunt zich niet aanmelden om aan het onderzoek mee te doen. Patiënten ontvangen steekproefsgewijs een uitnodiging per post thuis voor deelname aan het onderzoek. Alleen als u een uitnodigingsbrief heeft ontvangen, kunt u meedoen aan het onderzoek. Het onderzoek is digitaal: de vragenlijst staat op internet. In de uitnodigingsbrief vindt u de unieke inlogcode die u nodig heeft om op internet op www.ervaringmetziekenhuis.nl in te loggen.

9. Ik heb een uitnodigingsbrief ontvangen om de digitale vragenlijst in te vullen, maar ik heb geen internet. Kan ik toch aan het onderzoek meedoen?

U kunt een papieren versie van de vragenlijst aanvragen bij het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest. Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren
via telefoonnummer 088 - 126 39 07.

10. Ik ben de uitnodigingsbrief kwijt. Kan ik alsnog meedoen aan het onderzoek?

Als u de uitnodigingsbrief niet meer heeft, neem dan contact op met het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest. Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren
via telefoonnummer 088 - 126 39 07.

11. Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?

Indien u problemen heeft bij het inloggen op de vragenlijst of het invullen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het onderzoeksbureau MediQuest via
telefoonnummer 088 - 0306900. Dit geldt alleen voor vragen over het invullen van de vragenlijst. Heeft u inhoudelijke vragen over uw gezondheid of over uw bezoek aan het ziekenhuis? U kunt dan contact opnemen met de afdeling of polikliniek waar u een bezoek aan heeft gebracht.

12. Ik wil niet aan het onderzoek meedoen, maar wel een ervaring of klacht doorgeven. Hoe doe ik dat?

Heeft u een klacht of een ervaring die u met ons wilt delen, dan kunt u contact opnemen met het bureau Patiëntenbelangen via telefoonnummer 040 - 239 84 10. Lees meer over het doorgeven van klachten.

Deel uw ervaring

We horen graag hoe u onze zorg ervaart. Daarom vragen we u een minuut van uw tijd na uw bezoek aan ons ziekenhuis. Zo helpt u ons om onze zorg te verbeteren en nog beter aan uw wensen te voldoen.

Na uw bezoek aan een afdeling of polikliniek ontvangt u een kaartje met daarop een QR-code die u kunt scannen met een mobiel apparaat (smartphone/tablet) of u gaat via de link op het kaartje naar de juiste vragenlijst. U vult de vragen in en uw reactie komt diezelfde dag nog binnen bij de afdeling die u heeft bezocht. Dagelijks bekijken en bespreken we de reacties in het team en bepalen we hoe we onze zorg nog verder kunnen verbeteren.

Hieronder een overzicht van de afdelingen waarvan u uw ervaring kunt delen.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen?

Mail dan naar deeluwervaring@catharinaziekenhuis.nl


Overzicht vragenlijsten

Apotheek
Catharina Hart- en vaatcentrum
Catharina Kanker Instituut
Chirurgie
Dermatologie
Diëtetiek
Fysiotherapie
Geestelijke verzorging & Ethiek
Geriatrie
Gynaecologie
Intensive Care
Inwendige geneeskunde
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Kindergeneeskunde
Kortverblijf & dagverpleging
Laboratorium, algemeen klinisch
Logopedie
Longgeneeskunde
Maag-, Darm- en Leverziekten
Mond-, Kaakziekten en Aangezichtschirurgie
Neurologie en Neurochirurgie
Nierziekten
Nucleaire geneeskunde
Obesitascentrum
OK
Oogheelkunde
Orthopedie
Plastische chirurgie
Psychiatrie
Psychologie, medische (volwassenen)
Radiologie
Radiotherapie
Spoedeisende Hulp (SEH)
Urologie


Apotheek


Catharina Hart- en vaatcentrum


Catharina Kanker Instituut


Chirurgie


Dermatologie


Diëtetiek


Fysiotherapie


Geestelijke verzorging & Ethiek


Geriatrie


Gynaecologie


Intensive Care


Inwendige geneeskunde


Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)


Kindergeneeskunde


Kortverblijf & dagverpleging


Laboratorium, algemeen klinisch


Logopedie


Longgeneeskunde


Maag-, Darm- en Leverziekten


Mond-, Kaakziekten en Aangezichtschirurgie


Neurologie en Neurochirurgie


Nierziekten


Nucleaire geneeskunde


Obesitascentrum


OK


Oogheelkunde


Orthopedie


Plastische chirurgie


Psychiatrie


Psychologie, medische (volwassenen)


Radiologie


Radiotherapie


Spoedeisende Hulp (SEH)


Urologie