Richtlijnen borstkankerbehandeling aangepast na onderzoek Catharina Ziekenhuis

Er zijn veel medicijnen die onder de groep cytostatica vallen, oftewel chemotherapie. Deze verschillende cytostatica worden gecombineerd, waardoor een krachtige combinatie ontstaat waarmee een tumorcel op meerdere fronten wordt aangevallen. De volgorde van toediening van de verschillende soorten chemotherapie bij vrouwen met borstkanker is van invloed op de uitkomst van de behandeling. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van oncoloog Birgit Vriens. Vandaag promoveert zij op dit onderwerp aan de Maastricht University. Naar aanleiding van haar onderzoek wordt naar verwachting begin 2018 de richtlijn borstkanker voor Nederland gewijzigd en wordt landelijk de AC-T chemotherapie ingevoerd.

Vriens onderzocht de chemotherapie die vrouwen met borstkanker krijgen vóór de operatie, de zogenoemde neo-adjuvante chemotherapie. Bij de start van de studie werden in Nederland en diverse andere Europese landen vrouwen met borstkanker behandeld met het zogenoemde TAC-schema. TAC staat voor een combinatie van drie verschillende soorten chemotherapie die gelijktijdig gegeven worden tijdens zes kuren. In Amerika werden vrouwen met borstkanker behandeld met het AC-T-schema. AC werd gelijktijdig gegeven tijdens vier kuren, gevolgd door vier kuren behandeling met T. In totaal kregen de vrouwen in Amerika dus acht kuren. Na de chemotherapie vond er een operatie plaats.

Volledig verdwenen

Uit het onderzoek van Vriens blijkt nu dat de tumor in de borst bij patiënten die behandeld zijn met de AC-T chemotherapie vaker volledig verdwenen was. Ook is de groep patiënten bij wie de ziekte in een periode van vijf jaar niet is teruggekeerd, groter na behandeling met de AC-T chemotherapie in vergelijking met de TAC-chemotherapie. De behandelduur voor vrouwen die behandeld worden met het AC-T schema is weliswaar iets langer, maar de totale dosering per soort chemotherapie is lager waardoor er minder risico’s zijn op bijwerkingen. Ook de kans op haarbehoud is groter als hoofdhuidkoeling bij de AC-T chemotherapie wordt toegepast.

Wijziging richtlijn

In de regio Zuid-Oost Nederland is direct na het onderzoek in alle ziekenhuizen al standaard AC-T chemotherapie gegeven. De verwachting is dat begin 2018 de richtlijn borstkanker voor heel Nederland wordt gewijzigd en landelijk de AC-T chemotherapie wordt ingevoerd.

Chemotherapie voor de operatie heeft veel voordelen. Als de behandeling aanslaat wordt de tumor kleiner waardoor een vrouw vaker een borstsparende operatie kan ondergaan. Als de tumor door de chemotherapie slinkt, wordt ook aangenomen dat eventueel ontsnapte tumorcellen elders in het lichaam goed reageren op de therapie. Andersom heeft het ook voordelen voor de behandeling. Als namelijk blijkt dat de reactie van de chemotherapie op de tumor minder gunstig is, kan de behandeling sneller worden aangepast waardoor een beter resultaat bereikt kan worden. 

Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Daarmee is het in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Ongeveer 75 procent van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt is 50 jaar of ouder.

> Vragen over borstkanker? Bel het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis: 040 – 239 66 00.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden