Regionale Transmurale Afspraken

Regionale Transmurale Afspraken (RTA's) worden ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van signalen en wensen vanuit de samenwerkende huisartsen en specialisten in de regio. Hierbij wordt uitgegaan van de landelijke transmurale afspraken of landelijke standaarden en richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de RTA’s ligt bij de transmurale stichtingen in Zuidoost Brabant.

Klik op de volgende link voor meer informatie over de verantwoording werkwijze Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant. De regionale werkafspraken zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van huisartsen en de specialisten uit de vier ziekenhuizen in Zuidoost Brabant.


De afspraken alleen nog digitaal

Vanaf januari 2016 is de ringband met de afspraken komen te vervallen. Dit betekent dat nieuwe of aangepaste RTA’s uitsluitend digitaal te downloaden zijn en u deze niet meer als geplastificeerd kaartje zult ontvangen. Wanneer er een nieuwe RTA verschijnt, of als een oude versie is geupdate, ontvangt u hierover een bericht. RTA’s zijn ook altijd terug te vinden op de websites van de transmurale centra.

RTA (Regionale Transmurale Afspraken) app

De transmurale centra HaCa, THEMA en TransMáx hebben voor de regio Zuidoost Brabant een regionale App ontwikkeld: de RTA ZOB App. Via deze app zijn alle regionale transmurale werkafspraken (RTA’s) direct beschikbaar.

Naast de RTA's bevat de RTA ZOB App ook een zogenaamd smoelenboek waarin alle contactgegevens van huisartsen, medisch specialisten per ziekenhuis, specialisten ouderengeneeskunde en AVG’s beschikbaar zijn. Om het smoelenboek in te zien is een eenmalige inlog vereist. Alle artsen ontvangen per post de codes voor deze ‘single log in’. Vanuit de App is het bijvoorbeeld mogelijk direct met een collega te bellen. Iedere arts kan zelf zijn/haar eigen gegevens in het smoelenboek wijzigen of aanvullen.

De RTA ZOB App biedt ook de mogelijkheid om een zgn. transmuraal incident (=VIM melding) te melden via een veilige digitale route  en de nieuwsbrieven van de transmurale centra na te lezen.   De RTA ZOB App is gratis te downloaden via Google Play of via de App store. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de App en of u behoefte heeft aan andere/aanvullende mogelijkheden daarbinnen. Laat het ons weten via infohaca@catharinaziekenhuis.nl of via telefoonnummer: 040 -239 84 05.


Handboek Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant

In het handboek worden de fasen die worden doorlopen om tot een definitieve Regionale Transmurale Afspraak te komen beschreven.
Handboek Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant

Cardiologie
Cardiovasculair Risico Management RTA Cardiovasculair Risico Management
  Bijlage 1 RTA Cardiovasculair Risico Management
Chirurgie
Bariatrische zorg bij volwassenen RTA Bariatrische zorg bij volwassenen
  Tabel 1-2 Bariatrische zorg bij volwassenen
  Toelichting bij RTA Bariatrische zorg bij volwassenen
  Vragenlijst: Ervaringen na bariatrie
Geriatrie/ouderengeneeskunde
Dementie RTA Dementie
Gynaecologie
Premenopauzaal vaginaal bloedverlies RTA Premenopauzaal Vaginaal Bloedverlies
  Toelichting bij RTA Premenopauzaal Vaginaal Bloedverlies
Inwendige geneeskunde
Hypothyreoïdie RTA Hypothyreoïdie
Diepe veneuze trombose RTA Diepe veneuze trombose van het been
Chronische nierschade RTA Chronische nierschade
  Toelichting bij RTA Chronische nierschade
Cardiovasculair Risico Management RTA Cardiovasculair Risico Management
  Bijlage 1 RTA Cardiovasculair Risico Management
Kindergeneeskunde
Overgewicht bij kinderen RTA overgewicht bij kinderen: stroomdiagram en afkapwaarden
  RTA overgewicht bij kinderen
  Contactgegevens overgewicht bij kinderen
  Toelichting bij RTA overgewicht bij kinderen
  Verwijsformulier huisarts/jeugdarts (PDF)
ADHD bij kinderen en jeugdigen RTA ADHD bij kinderen en jeugdigenn
  Toelichting RTA ADHD bij kinderen en jeugdigen
  Bijlage doseerschema RTA ADHD bij kinderen en jeugdigen
Astma bij kinderen RTA Astma bij kinderen: Definitie en leeftijd 0 - 1 jaar
  RTA Astma bij kinderen: Leeftijd 1 - 6 jaar
  RTA Astma bij kinderen: Leeftijd > 6 jaar
  Toelichting bij RTA Astma bij kinderen
Kindermishandeling RTA Signalering kindermishandeling in de acute fase
  Screeningsvragen 0-18 jaar en Sputovamo
  Contactgegevens
  Toelichting bij RTA Signalering kindermishandeling in de acute fase
Maag-, Darm- en Leverziekten
Maagklachten RTA maagklachten
  Toelichting RTA maagklachten
Farmacotherapie bij maagklachten RTA Farmacotherapie bij maagklachten
  Evaluatierapport Farmacoketenontwikkeling Maagklachten
Neurologie
Trombolyse bij een CVA RTA trombolyse bij een CVA
  Jaarplan CVA-ketenzorg
  Voor meer informatie, zie: www.cva-eindhoven.nl
Lumbosacraal Radiculair Syndroom RTA LRS
  TNO Eindrapport onderzoek LRS regio Eindhoven/Helmond
Hoofdpijn RTA Hoofdpijn
Oogheelkunde
Retourberichtgeving RTA Berichtgeving oogheelkunde
Radiologie
Zwelling in de hals RTA Zwelling in de hals
  Bijlage 1 RTA Zwelling in de hals
Urologie
Prostaatdiagnostiek RTA prostaatdiagnostiek
  Toelichting RTA prostaatdiagnostiek
  RTA Stroomdiagram

Diversen
Overdracht Palliatieve Zorg RTA Overdracht Palliatieve Zorg
  Toelichting RTA Overdracht Palliatieve Zorg
  Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg
Tijdig spreken over het levenseinde RTA Tijdig spreken over het levenseinde
Beleid en communicatie bij Antistolling RTA Beleid en communicatie bij Antistolling
  Toelichting RTA Beleid en communicatie bij Antistolling
Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
  Contactgegevens RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
  Toelichting RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking