Gebroken rugwervel

Door een val of door een extreme buiging van de romp kan een breuk in één of meerdere rugwervels ontstaan. Afhankelijk van de plaats van de breuk en het type breuk is de breuk onder te verdelen in een stabiele of instabiele breuk.

Bij een stabiele breuk is alleen het wervellichaam gebroken en is het ruggenmerg niet in gevaar. Bij een instabiele breuk is er wel kans dat het ruggenmerg beschadigd raakt of dat de breuk verder inzakt en daarmee de vorm van de wervelkolom verder verandert.

Behandeling

Stabiel: zonder operatie

Stabiele fracturen zijn  meestal conservatief te behandelen. Dat wil zeggen: zonder operatie. Hierbij is het soms veilig en/of wenselijk om een uitwendige stabilisatie aan te brengen. Dit kan een brace of (gips)korset zijn. Soms moet u tijdelijke bedrust houden. Daarna kunt u beginnen met mobiliseren onder begeleiding van een fysiotherapeut, al dan niet met een korset.

Instabiel: operatie

Als de breuk instabiel is, is de kans groot dat u geopereerd moet worden. Afhankelijk van de toestand van het ruggenmerg en de bijkomstige neurologische uitval, wordt u direct of na enkele dagen geopereerd. De orthopedisch chirurg voert de operatie uit. De operatie vindt plaats via de rugzijde. Vaak is een zogenaamde ‘minimaal invasieve’ operatie mogelijk. Hierbij plaatst de chirurg met behulp van een röntgenapparaat via kleine sneetjes schroeven en staven in de rug. Als er sprake is van neurologische verschijnselen (zenuwuitval), dan zal de orthopedisch chirurg de operatie uitvoeren samen met de neurochirurg. Op deze wijze wordt van binnen een soort ‘steiger’ gebouwd, zodat de gebroken wervel weer kan genezen. De eerste dag na de operatie mag u alweer uit bed en op een stoel zitten. Als uw conditie het toelaat, mag u ook rondlopen op de afdeling. Dit gebeurt in het begin altijd onder begeleiding van de fysiotherapeut of verpleegkundige.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden