Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg van het Catharina Ziekenhuis begint als duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Soms kan de ziekte nog wel worden afgeremd, het kan ook zijn dat de behandeling zich vooral richt op het voorkomen en verminderen van klachten.

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met de zorg voor terminale patiënten, maar palliatieve zorg begint echter al eerder, namelijk op het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Ondersteunende en palliatieve zorg kan echter ook waardevol zijn en ingezet worden voor mensen met andere vormen van ongeneeslijke ziekten, zoals COPD, dementie, ALS, ongeneeslijke kanker of hartfalen.

Ondersteunende en palliatieve zorg gaat verder dan de lichamelijke aspecten van de ziekte en behandeling. Ook het proces van verwerken, je leven aanpassen aan de ziekte en zingevingsvraagstukken verdienen aandacht en begeleiding. Dit om u en uw naasten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode van uw leven.

Ondersteunende en palliatieve zorg kan op elk gewenst moment tijdens het ziekteproces worden ingezet, ook terwijl u behandelingen ondergaat zoals chemotherapie, bestraling of een chirurgische ingreep. De duur van de palliatieve fase verschilt per patiënt en ziekte. Het kan een periode van jaren tot maanden zijn, maar ook soms enkele weken.

Consultteam Ondersteunende en Palliatieve Zorg

team ondersteunende en palliatieve zorg Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over een consultteam dat gespecialiseerd is in het verlenen van ondersteunende en palliatieve zorg. Het consultteam bestaat uit:

  • drie verpleegkundig consulenten
  • een internist-oncoloog
  • een geriater
  • een anesthesioloog-pijnspecialist
  • een palliatieve arts

Daarnaast werkt het consultteam nauw samen met alle andere betrokken hulpverleners. Het consultteam heeft een adviserende rol en geeft advies aan uw behandelaar (arts en/of verpleegkundige). Uw behandelaar blijft verantwoordelijk voor uw behandeling en verzorging. Het consultteam is hierop aanvullend en ondersteunend.

Interessante websites over palliatieve zorg

Onze medewerkers


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden