Pathologie

Pathologie

Route: 185

Stichting PAMM is de dienstverlener in laboratoriumdiagnostiek in de regio Brabant-Zuidoost. PAMM richt zich op Pathologie en Medische Microbiologie en bestaat uit twee laboratoria. Het laboratorium voor Pathologie is gelegen in een vleugel van het Catharina Ziekenhuis, het laboratorium voor Medische Microbiologie is gevestigd op het terrein van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Diagnostiek, consultatie, preventie, toegepast onderzoek en nascholing zijn kernactiviteiten van stichting PAMM. PAMM werkt hiervoor intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 450 huisartsen, de GGD, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken.

Pathologie

Pathologie, oftewel ‘ziekteleer’, is het vakgebied dat onderzoek doet naar cellen en weefsels bij ziekten. Een biopt (stukje weefsel) kan van de huid, een orgaan of een ander deel van het menselijk lichaam zijn. Weefsels en cellen veranderen bij ziekte. Pathologen zijn gespecialiseerd in het herkennen van deze veranderingen. Wanneer de diagnose is vastgesteld, kan de juiste behandelprocedure worden toegepast. Pathologen-anatoom voeren ook sectie of obductie (ontleding) uit op overledenen. Zij kunnen zo controleren of de behandelend arts juist heeft gehandeld. Ook achterhaalt een patholoog-anatoom de doodsoorzaak als deze nog niet bekend is. De familie van een overleden patiënt moet hier eerst goedkeuring voor geven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting PAMM.

Onze medewerkers


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden